Thanh Hóa chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đấu thầu

Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Thanh Hóa cho biết, trong năm 2014, Sở đã tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành Văn bản số 5574/UBND-THKH
Thanh Hóa chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ  làm công tác đấu thầu

Báo cáo tình hình tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Thanh Hóa cho biết, trong năm 2014, Sở đã tham mưu cho UBND Tỉnh ban hành Văn bản số 5574/UBND-THKH ngày 1/7/2014 về việc tổ chức thực hiện Luật Đấu thầu 2013; phối hợp với Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ KH&ĐT tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; tổ chức 2 lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; tổ chức triển khai luật cho các huyện Tĩnh Gia, Thọ Xuân, Nga Sơn và TP. Thanh Hóa; kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu. 

IMG

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa, nhiều chủ đầu tư là UBND cấp xã còn lúng túng trong triển khai tổ chức đấu thầu, do chưa được đào tạo bài bản

 Ảnh: LTT

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT Thanh Hóa, trong năm 2014, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và nhà thầu trên địa bàn Tỉnh đã triển khai thực hiện đúng các quy định pháp luật về đấu thầu. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ tham gia các hoạt động đấu thầu chưa được đào tạo bài bản và năng lực chưa đáp ứng với yêu cầu công việc, nên việc thực hiện gặp nhiều khó khăn và chất lượng thực hiện chưa cao.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Văn bản số 2414/UBND-KTTC ngày 24/5/2010 về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC; Văn bản số 2782/UBND-THKH ngày 4/5/2012 về tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, trong đó yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu của các đơn vị sản xuất trong nước, không sử dụng vật liệu xây dựng nhập khẩu có chất lượng và giá thành tương đương với nguyên, vật liệu đã sản xuất được trong nước. 

 

Báo cáo của Sở KH&ĐT Thanh Hóa cho biết, các cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh hiện nay đều có chứng chỉ đấu thầu phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu; riêng gói thầu thiết bị y tế, thiết bị trường học, thiết bị thí nghiệm ứng dụng khoa học kỹ thuật thì chưa có cán bộ có chuyên môn phù hợp. Tuy số lượng đội ngũ tư vấn, cán bộ thẩm định trong đấu thầu tăng lên, nhưng còn yếu về chuyên môn, nghiệp vụ và chưa có tính chuyên nghiệp; đặc biệt, đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu của chủ đầu tư là cấp huyện, xã chưa được đào tạo bài bản, nên công tác đấu thầu phần lớn phó mặc cho các đơn vị tư vấn. 

 

Liên quan đến hoạt động thanh, kiểm tra về đấu thầu, báo cáo của Sở KH&ĐT Thanh Hóa cho biết, trong năm 2014, các hoạt động thanh tra, kiểm tra về đấu thầu được tổ chức lồng ghép trong các hoạt động kiểm tra về công tác quản lý, thực hiện dự án của chủ đầu tư, nhà thầu. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện một số chủ đầu tư  thực hiện chưa đúng với quy định. Cụ thể, một số công trình có gói thầu xây lắp được áp dụng hình thức chỉ định thầu không có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chỉ định thầu không đúng quy định (chủ đầu tư không phê duyệt hồ sơ yêu cầu, nhà thầu không có hồ sơ đề xuất, chỉ ký hợp đồng trực tiếp để thực hiện…); không thẩm định hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu trước khi phê duyệt; một số gói thầu lớn có hiện tượng “vây thầu”, không bán hồ sơ mời thầu. Trước tình trạng này, Sở KH&ĐT Thanh Hóa đã kịp thời có văn bản chấn chỉnh, nhắc nhở các chủ đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định. Sở KH&ĐT cũng đã kịp thời giải quyết các kiến nghị trong đấu thầu đảm bảo theo quy định; không có trường hợp nào phải xử lý 2 lần.

 

Theo báo cáo của 64/89 chủ đầu tư, trong năm 2014 toàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 1.627 gói thầu; trong đó,  các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu (1.316 gói thầu) chủ yếu thuộc lĩnh vực tư vấn (tư vấn lập dự án; tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; tư vấn giám sát thi công;…). Các gói thầu xây lắp đa số áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, một số gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu và đấu thầu hạn chế nhưng đều nằm trong phạm vi cho phép của pháp luật về đấu thầu (do yêu cầu về tính cấp bách, do tính chất kỹ thuật, do quy định của nhà tài trợ…). Các gói thầu đấu thầu rộng rãi đã thể hiện được tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và đem lại hiệu quả kinh tế (trung bình tỷ lệ giảm giá của các gói thầu là 3% giá gói thầu); tình trạng thông thầu, dàn xếp hoặc “bán thầu” cơ bản đã được khắc phục; các nhà thầu được lựa chọn thực sự có kinh nghiệm và năng lực để thực hiện các gói thầu. Vì vậy, chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra; uy tín, năng lực và kinh nghiệm các nhà thầu trên địa bàn Tỉnh đã được nâng lên, ngày càng có nhiều nhà thầu trúng thầu các gói thầu ngoài Tỉnh.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ở một số chủ đầu tư, địa phương vẫn chưa thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu, tình trạng đấu thầu hình thức vẫn tiếp diễn; thông tin về đấu thầu chưa được cung cấp đầy đủ để đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu (chưa đăng tải thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu; cơ sở dữ liệu về nhà thầu theo quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13); quy trình thủ tục, hồ sơ trong đấu thầu còn nhiều thiếu sót (không thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu); đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu còn thiếu, năng lực hạn chế và chưa được đào tạo bài bản, nên quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng, đặc biệt là đối với chủ đầu tư là UBND cấp xã.

 

UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, để nâng cao chất lượng trong hoạt động đấu thầu thì cần thiết nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu; thường xuyên tổ chức, hướng dẫn cho các chủ đầu tư, nhà thầu các văn bản quy phạm pháp luật, các tình huống mới trong đấu thầu. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác hậu kiểm nhằm bảo đảm việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu cũng như tránh các sai phạm có thể xảy ra ở các dự án tiếp theo.

Ngô Trần

ngocthanh