Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu

Các mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp áp dụng chung cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên
Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu

Các mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp áp dụng chung cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) được đánh giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên khi  thực hiện lựa chọn nhà thầu. Việc dùng chung một mẫu HSMT cũng được xem là tiền đề tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong công tác đấu thầu.

IMG

Việc ban hành mẫu hồ sơ mời thầu cho các gói thầu xây lắp đấu thầu rộng rãi trong nước ở những dự án sử dụng vốn ODA của WB và ADB sẽ nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu

Ảnh: Lê Tiên

Theo Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Văn Tăng, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 với nhiều nội dung mới đã đưa pháp luật về đấu thầu của Việt Nam tiệm cận với thông lệ quốc tế. Do đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình xây dựng HSMT xây lắp, lần đầu tiên trong lịch sử, hai định chế tài chính lớn trên thế giới là ADB và WB đã thống nhất cùng nhau ban hành mẫu HSMT bằng tiếng Việt để áp dụng cho các gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) ở những dự án sử dụng vốn ODA của hai nhà tài trợ này. Mẫu HSMT xây lắp này được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp luật về đấu thầu của Việt Nam và có tham khảo quy định của ADB, WB.

 

Thông tin về bối cảnh các bên đã cùng nhau thống nhất cao trong việc ban hành mẫu HSMT dùng chung cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Việt Nam, vốn của ADB và WB, ông Trần Trung Kiên, chuyên gia cao cấp của WB cho biết, đến nay, WB đã tham gia tài trợ cho các dự án tại Việt Nam trên 20 năm. Cùng với ADB, trong quá trình thực hiện thủ tục đấu thầu các dự án mà WB và ADB tài trợ, cả hai ngân hàng đều có những quy định riêng trong việc áp dụng các mẫu HSMT đối với dự án của mình. Nhận thấy việc sử dụng các mẫu HSMT khác nhau đã gây ra khá nhiều rắc rối trong quá trình thực hiện nên ADB và WB cho rằng cần thiết phải ban hành mẫu hồ sơ mời thầu với nội dung hài hòa thủ tục để thống nhất trong quá trình thực hiện. Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 với nhiều điểm mới được đánh giá là một trong những cơ hội quan trọng để ADB, WB tiến tới thống nhất ban hành mẫu HSMT dùng chung. “Việc các bên thống nhất ban hành mẫu HSMT dùng chung là bước tiến quan trọng của quá trình hài hòa thủ tục trong sử dụng mẫu HSMT quốc gia, mà cụ thể là Việt Nam”, ông Trần Trung Kiên nhấn mạnh.

 

Chia sẻ thêm về nội dung này, ông Nguyễn Đăng Trương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu cho biết: “Trước khi ban hành mẫu HSMT dùng chung, khi áp dụng NCB, đối với ADB còn 16 điểm khác biệt, WB còn 13 điểm khác biệt với quy định đấu thầu của Chính phủ. Tuy nhiên, khi thủ tục NCB được ban hành, các bên đã thống nhất mẫu HSMT dùng chung. Điều này tạo thuận lợi rất lớn cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; góp phần nâng cao tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu”.

 

Để đảm bảo quá trình thực hiện quy định theo mẫu HSMT một cách chuẩn xác và thống nhất, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng ADB và WB tổ chức Hội thảo Phổ biến nội dung các mẫu HSMT mua sắm hàng hóa và xây lắp áp dụng cho các dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn của ADB và WB nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên tham gia vào hoạt động lựa chọn nhà thầu... Tại Hội thảo này, bà Lương Thị Thanh Ngân, cán bộ đấu thầu của ADB cho biết, theo quy định chung mà các bên đã thống nhất, trong quy trình mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) của nhà thầu, tất cả các HSDT sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu (kể cả trong trường hợp ít hơn 3 HSDT) và không được loại HSDT của nhà thầu vì những lý do hoặc sai lệch không trọng yếu.

 

Lưu ý đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình thực hiện mẫu HSMT xây lắp áp dụng NCB, ông Nguyễn Đăng Trương cho biết: “Khi Chính phủ ký các hiệp định vay có phần mua sắm chính phủ thì các chủ đầu tư, bên mời thầu phải nghiêm túc thực hiện theo quy định của hiệp định vay”.

T.Hiếu

 

ngocthanh