Tác động của dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

Cuối tuần qua (ngày 15/5), tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp cùng Ban quản lý dự án Bill & Melinda Gates
Tác động của dự án Nâng cao khả năng sử dụng máy tính  và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam

Cuối tuần qua (ngày 15/5), tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp cùng Ban quản lý dự án Bill & Melinda Gates tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả đánh giá tác động 12 tỉnh đợt 1 và đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch duy trì bền vững của dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF). 

 

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá các kết quả đạt được; nhận diện những khó khăn, thách thức…, để từ đó, các đơn vị thực hiện Dự án có thể rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai công việc tốt hơn.

 

Trong thời gian qua, Dự án BMGF đã giúp đưa nhiều hệ thống máy tính và Internet đến nhiều xã khó khăn thuộc 12 tỉnh, thúc đẩy những lợi ích kinh tế - xã hội. Từ đó, Dự án đã tạo thêm nhiều cơ hội cho nhân dân, cấp chính quyền địa phương được sử dụng những tiện ích hiện đại. Đồng thời, Dự án cũng đã mang lại một số kết quả nổi bật, như: thay đổi nhận thức của các cấp lãnh đạo, cũng như của cộng đồng về lợi ích của máy tính và Internet; tăng cường khả năng tiếp cận máy tính và Internet cho người dân ở vùng khó khăn; bước đầu nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cho người dân tại các vùng khó khăn; góp phần nâng cao năng lực phục vụ cho hệ thống thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã…

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, Dự án BMGF cũng gặp phải một số khó khăn và bất cập như: quy mô triển khai rộng, địa bàn khó khăn về điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội; sự hỗ trợ đối ứng về tài chính, cơ sở vật chất của địa phương cho các điểm tiếp nhận Dự án còn khó khăn…

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng khẳng định: Dự án BMGF đã tạo ra “cú hích” quan trọng cho ngành bưu điện văn hóa xã và thư viện công cộng tiến lên một bước mới trong việc phục vụ nhân dân. Đồng thời, Dự án mang lại cách nhìn mới, cách đánh giá mới, cách làm việc mới và những phương pháp mới trong việc tiếp cận thông tin để phục vụ người dân… 

 

Dự án BMGF do  Bộ TT&TT chủ trì và phối hợp với Bộ VHTT&DL; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và các đơn vị liên quan thực hiện tại 400 điểm Thư viện công cộng (cấp tỉnh, huyện), 500 thư viện xã và 1.000 điểm Bưu điện văn hóa xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam. Dự án được triển khai từ tháng 7/2011 và được chia thành nhiều giai đoạn. Hiện nay, Dự án đã hoàn thành việc lắp đặt và bàn giao thiết bị cho toàn bộ 1.900 điểm Thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã.

 BK 

 

 

 

ngocthanh