Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã công khai đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Ngay sau khi Báo Đấu thầu đăng tải bài viết “Đấu thầu tại Sở Xây dựng Vĩnh Phúc: Hơn 30 gói không đăng kết quả” trên số báo phát hành ngày 9/1/2017, Ban Quản lý dự án (QLDA) Hạ tầng và đô thị mới thuộc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã rà soát, kịp thời chấn chỉnh và công khai những kết quả lựa chọn nhà thầu (LCNT) còn thiếu so với quy định.
Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã công khai đầy đủ kết quả lựa chọn nhà thầu

Báo Đấu thầu hoan nghênh sự vào cuộc, tinh thần cầu thị và tiếp thu một cách nghiêm túc những nội dung mà Báo phản ánh của Ban QLDA Hạ tầng và đô thị mới Vĩnh Phúc.

Theo thống kê của phóng viên, hiện tại tất cả các kết quả LCNT do Sở Xây dựng Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, Ban QLDA Hạ tầng và đô thị mới làm bên mời thầu đã được cập nhật và công khai đầy đủ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, ông Đào Văn Tiến, Giám đốc Ban QLDA Hạ tầng và đô thị mới Vĩnh Phúc cũng cảm ơn Báo đã chỉ ra những sơ suất trong công khai thông tin đấu thầu để Ban kịp thời chấn chỉnh và khắc phục triệt để, tránh những nghi ngại không cần thiết từ phía dư luận. Ông Tiến cho biết thêm, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được Ban công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật và đã lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý các dự án ở các thời kỳ khác nhau, một số dự án được giao cho nhiều cán bộ trong Ban phụ trách nên trong việc tập hợp dữ liệu để công khai một số kết quả LCNT còn hạn chế và sơ suất không mong muốn. Ban giám đốc Sở Xây dựng Vĩnh Phúc đã kiểm điểm và yêu cầu Ban QLDA Hạ tầng và đô thị mới rút kinh nghiệm cho các gói thầu tiếp theo và Ban đã cử đầu mối tập hợp và công khai đầy đủ thông tin về đấu thầu theo quy định; đồng thời có chế độ giám sát thường xuyên và chặt chẽ nên chắc chắn sẽ khắc phục được triệt để sơ suất không đáng có này.

Tuấn Dũng