Sơ suất không đáng có của Agribank Hiệp Thạnh (Lâm Đồng)

(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) Công trình xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh Hiệp Thạnh (Lâm Đồng) - bên mời thầu - vừa lựa chọn Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Quân - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Châu Bảo Ngọc là nhà thầu trúng thầu Dự án Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng. 

Gói thầu có giá là 17,075 tỷ đồng, giá trúng thầu của Liên danh nhà thầu là 13,3 tỷ đồng, tiết giảm 3,775 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ hơn 22%).

Trao đổi với Báo Đấu thầu, đại diện Ban QLDA cho biết, có 3 nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu trên gồm: Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Quân - Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Châu Bảo Ngọc; Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nam Thiên Phúc và Công ty TNHH Kiến trúc Mộc Thủy. Tuy nhiên, so với 2 “đối thủ” còn lại, Liên danh nhà thầu trúng thầu có ưu thế hơn hẳn về mặt giá dự thầu và năng lực thực hiện công trình.

Thông tin về nhà thầu trúng thầu gói thầu trên được Bên thầu mời gửi đến Báo Đấu thầu để đăng tải, thông báo rộng rãi trong mục “Kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP”. Tuy nhiên, khi phóng viên liên lạc với Bên mời thầu để tìm hiểu về cơ chế hợp tác công - tư trong dự án PPP này là gì thì đại diện Bên mời thầu “giật mình” và cho biết đã có sơ suất về mặt thông tin nên nhầm lẫn giữa Kết quả lựa chọn nhà thầu và Kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án PPP.

Theo Ban QLDA Công trình xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh Hiệp Thạnh, gói thầu này sử dụng nguồn vốn là từ lãi do hoạt động sản xuất kinh doanh của chính Ngân hàng mang lại, mà Agribank là ngân hàng nhà nước nên vốn xây dựng công trình hoàn toàn là vốn nhà nước. Đại diện Ban QLDA khẳng định, Bên mời thầu sẽ cung cấp thông tin đúng mẫu Kết quả lựa chọn nhà thầu và gửi lại Báo Đấu thầu để đăng tải theo quy định.       

B.Thảo