Sẽ đấu thầu tập trung tiếp 6 gói thầu mua thuốc generic cấp quốc gia

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa có thông báo tiếp tục mời thầu đối với 6 gói thầu generic thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2019 - 2020 nằm trong Danh mục Đấu thầu tập trung cấp quốc gia.
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu của 6 gói thầu mua thuốc generic là tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia. 
Ảnh: Trần Nam
Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu của 6 gói thầu mua thuốc generic là tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia. Ảnh: Trần Nam

Tổng giá gói thầu là hơn 450 tỷ đồng; sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ các dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế.

6 gói thầu này bao gồm: Gói thầu Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Bắc (ĐTTT.generic.05.2018); Gói thầu Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên (ĐTTT.generic.06.2018); Gói thầu Cung cấp thuốc generic năm 2019 - 2020 cho các tỉnh miền Nam (ĐTTT.generic.07.2018); Gói thầu Cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Bắc (ĐTTT.generic.08); Gói thầu Cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên (ĐTTT.generic.09.2018); Gói thầu Cung cấp một số thuốc nhóm 3 năm 2019 cho các tỉnh miền Nam (ĐTTT.generic.10.2018).

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là từ ngày 1/11/2018 đến ngày 21/11/2018.

Thời điểm đóng, mở thầu của các gói thầu đều diễn ra trong chiều ngày 21/11/2018.

Trần Nam