Sẽ đấu thầu khai thác các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 2288/2015/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Theo đó, từ nay đến năm 2020, sẽ bổ sung thêm 725 tuyến mới trên toàn quốc.
Sẽ đấu thầu khai thác các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Quyết định số 2288/2015/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh. Theo đó, từ nay đến năm 2020, sẽ bổ sung thêm 725 tuyến mới trên toàn quốc. 

 

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dịch vụ các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh, Bộ GTVT đề xuất nghiên cứu triển khai đấu thầu khai thác các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh có lưu lượng vận tải lớn, có nhiều doanh nghiệp vận tải cùng tham gia khai thác trên tuyến nhằm tăng tính công khai, minh bạch. Đối với các tuyến có tần suất khai thác lớn, dãn cách chạy xe bình quân từ 10 - 15 phút/chuyến; có cự ly dưới 100 km, khuyến khích chuyển dần sang hoạt động xe buýt kế cận theo lộ trình.

 

Theo Vụ Vận tải thuộc Bộ GTVT, để nâng cao chất lượng dịch vụ, cần nghiên cứu để đấu thầu khai thác tuyến dựa trên việc xây dựng tiêu chí của các tuyến đưa vào đấu thầu và căn cứ vào tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp; chỉ những tuyến có lưu lượng lớn và tần suất cao mới đấu thầu nhằm thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp. Khi tiến hành tổ chức đấu thầu, đối tượng nhà thầu tham gia sẽ không bị hạn chế, mà khuyến khích tất cả các doanh nghiệp có khả năng, có mong muốn tham gia (kể cả doanh nghiệp vận tải hành khách chất lượng cao, doanh nghiệp mới, doanh nghiệp liên kết…) trên cơ sở các tiêu chí như hệ thống đầu xe hiện đại, dịch vụ tốt, giá cả phù hợp. 

 

Bộ GTVT khẳng định, muốn thúc đẩy được chất lượng phục vụ tuyến, phải có những chế độ, chính sách phù hợp, ví dụ như việc đấu thầu tuyến và xếp hạng dịch vụ vận tải. Đây là lần đầu tiên Bộ GTVT xây dựng một đề án quy mô, chất lượng và mang tính đột phá khi tiến hành đấu thầu khai thác các tuyến vận tải khách liên tỉnh.

V.Huyền

ngocthanh