Sắp đấu thầu nhiều gói thầu thuộc Dự án Đường BT Chu Văn An (Hà Nội)

(BĐT) - Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An vừa công bố Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (bổ sung nút giao) thuộc Dự án Đường BT Chu Văn An với tổng mức đầu tư hơn 1.921 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, từ nay đến hết năm 2018, Công ty TNHH Đường BT Chu Văn An (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho 20 gói thầu, trong đó có 4 gói thầu sẽ được chỉ định thầu, 3 gói thầu chào hàng cạnh tranh và 13 gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước. Nguồn vốn thực hiện 20 gói thầu này là vốn chủ sở hữu và vốn vay ngân hàng.

Trong số 13 gói thầu sắp được đấu thầu rộng rãi có 1 số gói thầu quy mô tương đối lớn như: Gói thầu Thi công xây dựng nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến số 1 và đường 70 (giá gói thầu gần 76 tỷ đồng); Gói thầu Thi công di dời, hạ ngầm đường điện 110KV thuộc nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến số 1 và đường 70 (giá gói thầu hơn 43 tỷ đồng); Gói thầu Thi công hệ thống chiếu sáng phần cầu và nút giao hoàn chỉnh giữa tuyến số 1 và đường 70 (giá gói thầu hơn 13,5 tỷ đồng)...       

Khánh Ngọc