Sắp chọn thêm nhà thầu cho Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Quận 2, TP.HCM

(BĐT) - Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Quận 2 (giai đoạn 1) do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 2 (TP.HCM) làm chủ đầu tư đang thực hiện theo đúng tiến độ trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-SXD-KTXD ngày 30/5/2016 của Sở Xây dựng TP.HCM.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ông Nguyễn Trung Thành, cán bộ phụ trách đấu thầu của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 2 cho biết, Chủ đầu tư đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu của Gói thầu Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT của các gói thầu Lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán; Xây lắp và thiết bị; Giám sát thi công Xây lắp (theo kế hoạch là thực hiện trong quý II/2016).

Đối với Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, Chủ đầu tư đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Ngoài ra, còn có 1 gói thầu cũng nằm trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quý III - IV/2016 là Gói thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán. Gói thầu này được thực hiện sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu của Gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán.

Đối với 5 gói thầu còn lại, có 3 gói thực hiện theo hình thức chỉ định thầu và 2 gói áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước (Gói thầu Xây lắp và thiết bị; Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây lắp) trong quý IV/2016 như kế hoạch đã định.

Dự án Xây dựng Trung tâm Văn hóa Quận 2 (giai đoạn 1) sử dụng ngân sách thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 71,784 tỷ đồng.

Lê Xuân