Rắc rối từ cái đĩa CD

(BĐT) - Tại Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP. Hà Nội, nhà thầu đã bị tư vấn chấm không đạt do nộp nhầm đĩa CD ghi file đề xuất tài chính kèm hồ sơ đề xuất kỹ thuật. Dùng lý do này để loại nhà thầu có xác đáng?
Đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhã Chi
Đang lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 3: Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Lừ thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP. Hà Nội. Ảnh: Nhã Chi

Phát sinh 2 tình huống

Từ ngày 25/8/2016 đến ngày 3/3/2017, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường đã phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đối với gói thầu nêu trên.

Khi tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường) và Tư vấn của Dự án (Liên danh NSC - NJS - OCG – ICC - CEEN) đã đánh giá 2 nhà thầu đạt yêu cầu là: Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh – Công ty TNHH Yasuda Engineering (Liên danh An Xuân Thịnh - Yasuda Engineering); Liên danh Công ty CP DINCO - Công ty TNHH Sun - Shield (Liên danh DINCO - Sun Shield).

Khi đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) đã phát sinh tình huống: Liên danh An Xuân Thịnh - Yasuda Engineering không có dữ liệu điện tử nộp cùng HSĐXTC. Dữ liệu này đã được nhà thầu nộp cùng HSĐXKT. Tư vấn của Dự án đã đánh giá liên danh này không đạt với lý do không tuân thủ yêu cầu về thành phần và quy cách HSDT như quy định của HSMT.

Ngoài ra, giá dự thầu của 2 liên danh nhà thầu trên sau khi quy đổi về 1 loại tiền đều cao hơn giá trị dự toán của Gói thầu. Giá của gói thầu này được phía Chủ đầu tư cho biết là lên đến nghìn tỷ đồng.

Gói thầu nêu trên lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, sử dụng vốn ODA Nhật Bản. Do sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản nên Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cho ý kiến thống nhất với kết quả đánh giá của Tư vấn Dự án. 

Đĩa CD không phải là điều kiện tiên quyết loại nhà thầu

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, quan điểm của các cơ quan phía Việt Nam cho rằng, đây là dự án sử dụng nguồn vốn ODA, do đó việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định của cả Việt Nam và Nhà tài trợ.

Cụ thể, khi tham gia dự thầu, nhà thầu phải nộp bản gốc và một số bản chụp của HSDT theo yêu cầu của HSMT; việc đánh giá HSDT được thực hiện trên bản chụp. Pháp luật về đấu thầu không có quy định khi tham dự thầu, nhà thầu phải nộp kèm theo đĩa CD ghi file dự thầu. Việc không nộp kèm theo đĩa CD không phải là lý do để loại nhà thầu. Các cơ quan phía Việt Nam cũng cho rằng, xét pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, đĩa CD được yêu cầu nộp để giúp công tác đánh giá HSDT thuận lợi hơn, nếu thiếu, có thể yêu cầu bổ sung trong quá trình đánh giá HSDT. Việc không có đĩa CD dữ liệu điện tử kèm theo không làm thay đổi bản chất nội dung ĐXTC của HSDT.

Ngoài ra, theo quy định tại Hướng dẫn đấu thầu của JICA, khi kiểm tra HSDT, nếu không đáp ứng cơ bản HSMT thì HSDT sẽ không được chấp nhận. Đĩa CD phần tài chính không được nộp trong gói tài chính mà được nộp trong gói kỹ thuật không phải là lý do để đánh giá HSDT không đáp ứng cơ bản HSMT. Trong nội dung HSMT của gói thầu nêu trên, việc không gửi kèm theo đĩa CD dữ liệu điện tử không thuộc điều kiện tiên quyết để loại trực tiếp nhà thầu tham dự thầu. Do vậy, việc để nhầm dữ liệu điện tử phần tài chính trong HSĐXKT không được xem là lý do để loại nhà thầu.

Đối với việc chào giá cao hơn giá trị dự toán của gói thầu được duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đề xuất UBND TP. Hà Nội cho phép xử lý tình huống trong đấu thầu theo hướng cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu nếu giá gói thầu đã bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành chi phí thực hiện gói thầu. Đồng thời, cho phép bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét lại giá gói thầu, nội dung HSMT đã duyệt, nếu cần thiết.

Trong trường hợp giá trị dự toán điều chỉnh, bổ sung của Gói thầu được thẩm định, phê duyệt lại vẫn thấp hơn giá dự thầu chào lại của các nhà thầu, có thể xem xét đến phương án hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại.

Trần Kiên