Quy Nhơn: Quý IV sẽ chào hàng cạnh tranh 3 gói thầu dự án truyền hình cáp

(BĐT) - Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn thuộc Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty CP, quý IV/2016 sẽ lựa chọn 3 gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp mạng truyền hình cáp tại TP. Quy Nhơn và mở rộng khu vực huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Cụ thể là các gói thầu: Gói cáp quang - TS; Gói cáp đồng trục QR540 - TS; Gói thiết bị Headend.

Các gói thầu nêu trên đều áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, không sơ tuyển, theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng là trọn gói.

Dự án Nâng cấp mạng truyền hình cáp tại TP. Quy Nhơn và mở rộng khu vực huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định do Công ty TNHH MTV Truyền hình cáp Quy Nhơn thuộc Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty CP làm chủ đầu tư. Dự án có tổng số 20 gói thầu, sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay ngân hàng. Tổng mức đầu tư của Dự án là gần 26 tỷ đồng.

Trần Nam