Quý IV sẽ lựa chọn nhà thầu kiểm toán Dự án Thủy lợi Nam Cà Mau

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, quý IV/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Kiểm toán vốn đầu tư (các hạng mục thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà Mau).

Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tiểu vùng X - Nam Cà Mau thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Ngân hàng Thế giới 6 (WB6). Dự án do Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Việc lựa chọn nhà thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, hợp đồng trọn gói, thực hiện  trong thời gian 30 ngày.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 624 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án bao gồm 9 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu sử dụng vốn vay WB là Gói thầu Xây dựng tường mềm giảm sóng trồng cây bán ngập nước và Gói thầu Xây dựng hệ thống hạ tầng ngân hàng đất (đường giao thông, bờ bao, bến bóc dỡ, vũng đậu sà lan và hệ thống phụ trợ khác).

Trần Nam