Quý IV sẽ đấu thầu gói thầu cung cấp phần mềm của VnSat

(BĐT) - Dự kiến trong quý IV/2016, Ban quản lý dự án Hợp phần A, Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSat) sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Phần mềm hỗ trợ các chương trình đổi mới.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng áp dụng theo loại trọn gói và thực hiện trong vòng 2 tháng.

Dự án có tổng mức đầu tư là 136.675.500.000 VND và 6.357.000 USD; gồm 31 gói thầu; sử dụng vốn vay của Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB). Vụ Kế hoạch của Bộ NN&PTNT được giao làm chủ đầu tư Dự án.

Trần Nam