Quy định chặt chẽ tính hợp lệ của nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước

Không ít ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khi tham gia đấu thầu có thể nhận được nhiều sự ưu ái hơn khu vực tư nhân. Quy định chặt chẽ về tính hợp lệ của nhà thầu là DNNN
Quy định chặt chẽ tính hợp lệ  của nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước

Không ít ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khi tham gia đấu thầu có thể nhận được nhiều sự ưu ái hơn khu vực tư nhân. Quy định chặt chẽ về tính hợp lệ của nhà thầu là DNNN là cần thiết để hạn chế cạnh tranh không bình đẳng trong hoạt động đấu thầu.

 

Tại Hội thảo Phổ biến nội dung các mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hóa và xây lắp cho các dự án sử dụng ngân sách, vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Thế giới (WB) vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với ADB và WB tổ chức, bà Lương Thị Thanh Ngân, cán bộ đấu thầu của ADB cho biết, hiện nay Mẫu HSMT xây lắp đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) có sử dụng vốn của ADB và WB đang được các bên liên quan nỗ lực hoàn thiện để ban hành. Đây là một bước tiến quan trọng trong hài hòa hóa các thủ tục đấu thầu của Việt Nam ngày càng tiệm cận cao nhất với thông lệ tốt của quốc tế.

IMG

Yêu cầu về tính hợp lệ của nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước khi tham gia đấu thầu được áp dụng đối với tất cả các thành viên của liên danh cũng như áp dụng cho các nhà thầu phụ

 Ảnh: LTT

Để bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu các gói thầu xây lắp có sử dụng vốn ngân sách, ADB và WB có quy định chặt chẽ về tính hợp lệ của nhà thầu là DNNN khi tham gia đấu thầu. Quan điểm của các ngân hàng này cho rằng, các nhà thầu là DNNN hoặc tổ chức nhà nước tại Việt Nam chỉ có thể tham gia các gói thầu xây lắp có sử dụng vốn của ADB, WB tài trợ với tư cách là nhà thầu nếu doanh nghiệp hay tổ chức đó chứng minh họ đáp ứng các tiêu chí đưa ra. 

 

Theo quy định của ADB và WB, nhà thầu là DNNN chỉ có thể tham gia đấu thầu các gói thầu xây lắp khi đáp ứng đủ các tiêu chí: tự chủ về pháp lý; độc lập về tài chính; hoạt động theo quy định của pháp luật kinh doanh và không phải là đơn vị phụ thuộc với bên vay hoặc bên vay lại. Do đó, WB và ADB yêu cầu tất cả những thông tin liên quan cần thiết về DNNN phải được đưa vào HSMT, gồm: quyết định thành lập; Giấy đăng ký kinh doanh; điều lệ công ty; các báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất; quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban giám sát và Ban lãnh đạo cấp cao với bên vay/bên vay phụ/chủ đầu tư; danh sách các cổ đông cập nhật; các tài liệu khác giúp xác định/khẳng định tư các hợp lệ của nhà thầu là DNNN. Yêu cầu về tính hợp lệ này được áp dụng đối với các nhà thầu, bao gồm tất cả các thành viên của liên danh cũng như áp dụng cho các nhà thầu phụ. 

 

Bà Lương Thị Thanh Ngân cho biết, sở dĩ WB và ADB đưa ra quy định chặt chẽ về tính hợp lệ của nhà thầu là DNNN vì các ngân hàng này cho rằng DNNN thường được “ưu ái” hơn các doanh nghiệp khác, hơn nữa tính minh bạch và trách nhiệm giải trình còn chưa cao nên rất khó đảm bảo cạnh tranh trong công tác đấu thầu. Những quy định này nhằm tránh xảy ra xung đột lợi ích có thể xảy ra khi tham gia đấu thầu. 

 

Cũng liên quan đến tính hợp lệ của nhà thầu là DNNN, tại Hội thảo, một số chủ đầu tư, bên mời thầu đặt câu hỏi, hiện nay DNNN thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tham gia đấu thầu các dự án sử dụng vốn ODA do ADB, WB tài trợ có được coi là hợp lệ không? Trả lời câu hỏi này, bà Lương Thị Thanh Ngân cho biết, trước đây theo quy định của Ngân hàng, DNNN hoạt động trong lĩnh vực này được coi là trường hợp đặc biệt, tuy nhiên hiện nay, WB và ADB đánh giá tư cách hợp lệ của DNNN thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng giống như các doanh nghiệp dân sự khác.

 

Thông tin thêm về vấn đề này, ông Adu Gyamfi Abunyewa, chuyên gia đấu thầu của WB cho biết: Với mục đích điều chỉnh quy định về tính hợp lệ của nhà thầu là DNNN phù hợp hơn với nhu cầu phát triển, gần đây WB và ADB quy định DNNN hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh được đánh giá tư cách hợp lệ như các doanh nghiệp khác. 

 

Đánh giá cao cải cách này, ông Nguyễn Đăng Trương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng: “Quy định này mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của Việt Nam tham gia vào các dự án sử dụng vốn của ADB, WB”.

T.Hiếu

 

 

 

 

ngocthanh