Quảng Trị: Vật tư, hàng hóa nhập khẩu chiếm gần 16% tổng giá trị các gói thầu

Theo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Trị,
Quảng Trị: Vật tư, hàng hóa nhập khẩu chiếm gần 16% tổng giá trị các gói thầu

Theo báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Quảng Trị, số lượng và chi phí các loại vật tư, hàng hóa nhập khẩu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng giá trị các gói thầu. Cụ thể, từ năm 2010 đến nay, chỉ có 145 gói thầu có sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu, trong đó, giá trị vật tư, hàng hóa nhập khẩu là 173,972 tỷ đồng, tương đương 15,92% tổng giá trị các gói thầu (1.092,838 tỷ đồng). 

IMG

Từ năm 2010 đến nay, tỉnh Quảng trị chỉ có 145 gói thầu sử dụng vật tư, hàng hóa nhập khẩu. Ảnh: LTT

Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, Tỉnh đã đẩy mạnh phổ biến, quán triệt, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị đến các chủ đầu tư, bên mời thầu thông qua các hội nghị giao ban xây dựng hàng quý; đồng thời kết hợp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn. Để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg, UBND Tỉnh đã ban hành các văn bản như Văn bản số 1927/UBND-CN ngày 9/7/2010 về việc tăng cường quản lý công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh và Văn bản số 2075/UBND-TM ngày 15/8/2011 về việc chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị, việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đã thúc đẩy phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hàng hóa trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa nội địa; tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của các nước. Tuy nhiên, chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã của một số loại vật tư, hàng hóa trong nước còn chưa đáp ứng yêu cầu, nên hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg chưa được như kỳ vọng.

Do đó, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị đề nghị Trung ương nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp sản xuất vật tư, hàng hóa trong nước; ban hành quy chuẩn về tiêu chuẩn kỹ thuật vật tư, hàng hóa sản xuất được trong nước; ban hành các chính sách khuyến khích phát triển một số ngành quan trọng như công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí chế tạo, công nghiệp công nghệ cao…

Về phía các doanh nghiệp, Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị các doanh nghiệp trong nước cần tăng cường đội ngũ nhân lực trình độ cao, đầu tư trang thiết bị công nghệ, không ngừng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã nhằm bắt kịp nhu cầu của thị trường.

Kim Ánh Hoa - Bích Thủy

ngocthanh