Quảng Ninh: Thay nhà thầu dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

Ngày 23/4, khi thực địa, kiểm tra tiến độ thi công dự án Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu thay nhà thầu vì không đảm bảo tiến độ thi công.
Ông Vũ Văn Diện kiểm tra hệ thống thoát nước khu 2, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Ông Vũ Văn Diện kiểm tra hệ thống thoát nước khu 2, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Biên Cương cắt giảm khối lượng đối với các gói thầu do Công ty CP cầu 14 thi công không đảm bảo tiến độ.

Dự án đường Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn do Công ty Cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư, đến nay thi công được 53,96/54,15km (trong đó 49,54km đường và 4,42km cầu), đạt 99% khối lượng thi công; giá trị sản lượng 2.288,851/4.323,973 tỷ đồng, đạt 52,4%, chậm so với yêu cầu đặt ra.

Lý do chậm tiến độ là một số nhà thầu “ôm” việc nhưng không đủ năng lực thi công, phương án thi công không phù hợp, thi công cầm chừng như: Công ty Cầu 14; Công ty TNHH vật liệu mỏ đá Kiện Khê; Công ty TNHH Thành Long; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phương Thành.

Dự án đường Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn chậm tiến độ còn do một nguyên nhân nữa là công tác tư vấn của nhà đầu tư thiếu tính chuyên nhiệp, nhiều vị trí thi công thuộc về trách nhiệm của đơn vị tư vấn đã không kịp thời cung cấp hồ sơ điều chỉnh hướng tuyến, gây khó khăn cho nhà thầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã nghiêm túc phê bình các nhà thầu thi công chậm; đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Biên Cương (chủ đầu tư) cắt giảm khối lượng các gói thầu mà Công ty CP Cầu 14, Công ty TNHH vật liệu mỏ đá Kiện Khê đang “ôm” nhưng không đáp ứng được yêu cầu tiến độ thi công, chuyển cho các nhà thầu thực sự có năng lực.

Nổi cộm nhất là Công ty TNHH Thành Long (nhà thầu), 2 năm nay mới thi công được 11,8m cống, xấy lắp kiểu “rùa bò”. Gói thầu số 8 của (nhà thầu) Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phương Thành, khối lượng đào, bốc xúc đất đá 650.000m3, nay mới thực hiện được 3.000m3. Phó Chủ tịch Vũ Văn Diện đã yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Biên Cương chọn nhà thầu khác, thay thế những nhà thầu này ngay trong tháng 5/2017.

Quảng Ninh: Thay nhà thầu dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - ảnh 1
Một số gói thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công đảm bảo tiến độ. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Ông Vũ Văn Diện yêu cầu Công ty Cổ phần BOT Biên Cương thực hiện chủ trương của tỉnh mời chính quyền, nhân dân địa phương tham gia giám sát việc thi công hệ thống thoát nước, tuyệt đối không để tình trạng đất, đá, bùn, thải trôi lấp làm ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Chính quyền các phường xã quản lý địa bàn không để tình trạng tái chiếm mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
Quảng Ninh: Thay nhà thầu dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - ảnh 2

Một số gói thầu tập trung máy móc, nhân lực thi công đảm bảo tiến độ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trong năm 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã hoạch định chương trình làm việc với Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần BOT Biên Cương vào ngày 28/4, nghe chủ đầu tư báo cáo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, kiên quyết thay thế, những nhà thầu chây ì, chậm trễ trong quá trình xây lắp.

Quảng Ninh: Thay nhà thầu dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - ảnh 3

Hạng mục cống của Cty TNHH Thành Long, thi công kiểu “câu giờ”, ảnh hưởng tiến độ chung. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Dư luận thì nhìn vào Dự án đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn do Công ty Cổ phần BOT Biên Cương làm chủ đầu tư thấy bất ổn. Một thực tế là nhà thầu tập hợp lực lượng thi công vừa yếu vừa thiếu chuyên môn, mắt thường đã nhìn thấy chậm tiến độ, còn chất lượng công trình xây dựng ẩn trong nền đường, cầu cống thì chưa rõ.

Dự án đường Cao tốc Hạ Long-Vân Đồn hiện mới thiên về tiến độ, chưa đề cao chất lượng công trình, nay mai đề nghị Bộ Xây dựng làm rõ. Bộ Giao thong vận tải và tỉnh Quảng Ninh nên chăng có hệ thống theo dõi, những nhà thầu không đủ năng lực thi công dự án này thì cương quyết không cho dự đấu thầu công trình xây dựng lớn ở Quảng Ninh và toàn quốc.

Hạng mục cống của Cty TNHH Thành Long, thi công kiểu “câu giờ”, ảnh hưởng tiến độ chung.


Báo Xây dựng