Quảng Ngãi chấn chỉnh công tác đấu thầu

(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Văn bản số 1925/UBND-NC chấn chỉnh công tác đấu thầu và quản lý chất lượng công trình xây dựng cơ bản sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn (VB1925).

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND Tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của các bộ, ngành có liên quan. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đấu thầu và chấp hành nghiêm túc chế độ xử lý vi phạm về đấu thầu... Đối với chủ đầu tư (CĐT), theo VB1925, khi lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), không được đặt ra những điều kiện làm hạn chế sự tham gia hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không lành mạnh và thiếu bình đẳng. CĐT cùng với đơn vị tư vấn phải chịu trách nhiệm trong việc lập thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; trong hợp đồng tư vấn phải có điều khoản về điều kiện ràng buộc để thực hiện việc xử phạt theo hợp đồng nếu phát hiện có sai sót. Đồng thời, CĐT phải niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân gửi đến Chủ tịch UBND Tỉnh tại nơi bán HSMT, với yêu cầu vị trí niêm yết phải rõ ràng để dễ nhìn thấy, kịp thời phản ánh nếu phát hiện thiếu công khai, minh bạch.

Trần Nam

Tin liên quan