Quảng Nam: Tiết kiệm được gần 43 tỷ đồng qua đấu thầu năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam cho biết, năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã triển khai 3.762 gói thầu với tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là 2.631.778 triệu đồng.
Quảng Nam: Tiết kiệm được gần  43 tỷ đồng qua đấu thầu năm 2014

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Quảng Nam cho biết, năm 2014, trên địa bàn Tỉnh đã triển khai 3.762 gói thầu với tổng giá trị gói thầu được phê duyệt là 2.631.778 triệu đồng. Trong số 3.762 gói thầu này, có 3.398 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, 228 gói đấu thầu rộng rãi, 86 gói tự thực hiện, 41 gói chào hàng cạnh tranh, 5 gói thực hiện theo hình thức tham gia thực hiện cộng đồng và 4 gói đấu thầu hạn chế. Qua triển khai thực hiện công tác đấu thầu, Quảng Nam đã tiết kiệm được 42.840 triệu đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm là 1,6%.

 

Theo Sở KH&ĐT Quảng Nam, trong năm 2014, Thanh tra Sở không tổ chức thanh tra chuyên đề về công tác đấu thầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra xây dựng cơ bản đã phát hiện một số sai phạm của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu như: quy trình lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đầy đủ; chỉ định thầu tư vấn nhưng không có hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề xuất; lập hồ sơ mời thầu chưa bảo đảm chất lượng; một số gói thầu xây lắp thực hiện chỉ định thầu nhưng không giải trình được tính cấp bách… 

 

Thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra về xây dựng cơ bản, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã phát hiện và kịp thời uốn nắn các sai sót của chủ đầu tư trong việc tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đấu thầu. 

 

Tại các hội nghị xây dựng cơ bản hàng quý, Sở KH&ĐT Quảng Nam đều đánh giá tình hình thực hiện công tác đấu thầu của các chủ đầu tư, từ đó, UBND Tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng từ khâu lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến khâu phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu bảo đảm đúng trình tự và thẩm quyền theo các văn bản về đấu thầu hiện hành. Nhờ đó, việc áp dụng và thực hiện các quy định của Nhà nước về đấu thầu trên địa bàn Tỉnh được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tốt, chưa phát hiện những sai phạm lớn trong quá trình tổ chức đấu thầu của các chủ đầu tư. 

 

Bên cạnh đó, năng lực cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được củng cố cả về số lượng và chất lượng, công tác đấu thầu được thực hiện ngày càng có tính chuyên nghiệp hơn. 

 

Những năm qua, Sở KH&ĐT Quảng Nam đã chủ động mở nhiều khóa đào tạo để cấp chứng chỉ tham gia hoạt động đấu thầu cho cán bộ các ban quản lý các ngành và địa phương. Sở KH&ĐT Quảng Nam cũng khẳng định, để áp dụng và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện nay, đòi hỏi người cán bộ phải am hiểu sâu sắc các quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản hướng dẫn, đồng thời phải có kinh nghiệm trong việc xử lý các tình huống trong đấu thầu thì mới quản lý tốt công tác này. Vì vậy, trong thời gian tới, việc tiếp tục nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu trên địa bàn Quảng Nam là hết sức cần thiết.

Bích Thảo

ngocthanh