Quảng Nam: Chỉ định 6 gói thầu xây Trụ sở Kho bạc nhà nước Núi Thành

(BĐT) - Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được Kho bạc Nhà nước (KBNN) phê duyệt, 8 trong số 16 gói thầu thuộc Dự án Trụ sở KBNN Núi Thành - Quảng Nam sẽ lựa chọn nhà thầu vào quý I, II/2017. Cụ thể, quý I/2017 sẽ lựa chọn nhà thầu thực hiện 6 gói; quý II/2017 lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói.

Tất cả các gói thầu đều được lựa chọn nhà thầu bằng hình thức chỉ định thầu rút gọn, với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng tùy theo từng gói thầu, dao động trong khoảng 30 - 90 ngày.

Dự án Trụ sở KBNN Núi Thành - Quảng Nam có tổng mức đầu tư hơn 14,442 tỷ đồng.       

Lê Xuân