Quảng Nam chấn chỉnh việc lựa chọn nhà thầu

(BĐT) - Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu của UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban Quản lý đầu tư xây dựng của Tỉnh chấn chỉnh công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu của các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Phạm Tấn Minh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu tỉnh Quảng Nam cho biết, gần đây, theo phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí, tình hình tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu, bán hồ sơ mời thầu (HSMT) của các chủ đầu tư, bên mời thầu chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thực hiện nghiêm túc các nội dung Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 1/6/2016 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ trên địa bàn Tỉnh, gây khó khăn, cản trở cho các nhà thầu đủ điều kiện được tham gia mua HSMT, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh trong đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.

Do đó, thừa lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Tổ kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu phải đảm bảo đầy đủ HSMT để cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu mua HSMT (chuẩn bị tối thiểu 10 bộ HSMT trước thời điểm bán HSMT), nghiêm cấm các hành vi trốn tránh hoặc chậm trễ trong việc bán HSMT. Trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 122 Nghị định 63/2014/NĐ-CP (hành vi cản trở đối với nhà thầu bao gồm việc hạn chế mua HSMT sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu từ 3 - 5 năm).

Văn bản chấn chỉnh của Tổ kiểm tra, giám sát đấu thầu tỉnh Quảng Nam cũng nêu rõ, việc lập, thẩm định, phê duyệt HSMT, hồ sơ yêu cầu phải đảm bảo đúng quy định, không yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn không theo quy định hoặc không phù hợp với quy mô, tính chất kỹ thuật của gói thầu, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Các chủ đầu tư/bên mời thầu phải đăng tải thông tin, phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu công khai, minh bạch, đảm bảo đúng thời gian quy định, tạo thuận lợi cho các nhà thầu mua HSMT.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động đấu thầu; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Phan Ngọc