Quảng Bình tăng cường giám sát hoạt động đấu thầu

(BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài vừa có Văn bản số 257/UBND-XDCB yêu cầu các sở, ban ngành, các chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh này nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 47).
Văn bản mới của UBND tỉnh Quảng Bình được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu thầu tại địa phương này . Ảnh: Tiên Giang
Văn bản mới của UBND tỉnh Quảng Bình được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu thầu tại địa phương này . Ảnh: Tiên Giang

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Hoài yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt sâu sắc, toàn diện, kịp thời Chỉ thị 47 tới tất cả các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức, cách thức phù hợp. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện những nội dung của Chỉ thị 47, đặc biệt là bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), hồ sơ yêu cầu (HSYC), tiếp nhận hồ sơ dự thầu (HSDT), hồ sơ đề xuất (HSĐX).

Tại Văn bản số 257/UBND-XDCB, ông Hoài cũng nhấn mạnh, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu trong việc mua HSMT, HSYC và nộp HSDT, HSĐX. Đồng thời, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải chấp hành nghiêm túc việc công khai thông tin trong đấu thầu theo quy định; nghiêm túc thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trong năm, không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang dự án khác đối với những dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu được xác định là vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu, dẫn đến nhà thầu có kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng tới tiến độ của dự án, gói thầu.

Ông Nguyễn Hữu Hoài cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trước ngày 20/3/2018 phải xây dựng Kế hoạch đấu thầu qua mạng (ĐTQM) theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh. Sở KH&ĐT Quảng Bình được giao khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp chủ đầu tư không đề xuất thực hiện ĐTQM thì Sở có trách nhiệm đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh lựa chọn các gói thầu thực hiện ĐTQM nhằm đảm bảo tỷ lệ các gói thầu được thực hiện ĐTQM theo đúng yêu cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở KH&ĐT tỉnh này chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trên địa bàn toàn Tỉnh. Ông Hoài khẳng định, sẽ nghiêm khắc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị 47; các chủ đầu tư, bên mời thầu, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND Tỉnh nếu có vi phạm xảy ra.

Theo Luật sư Nguyễn Thế Truyền, Giám đốc Công ty Luật hợp danh Thiên Thanh, chế tài xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu đã đầy đủ. Tuy nhiên, thực tế con số tổ chức, cá nhân bị xử lý về hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu được tổng kết hàng năm thì rất ít ỏi. Lý do là trong quá trình xử lý các vi phạm có sự nể nang, né tránh, thậm chí là bao che cho hành vi vi phạm. Điều quan trọng là các cấp, các ngành, nhất là các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu ở địa phương phải vào cuộc thực sự, phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để tình trạng nhiều chính sách, chỉ thị lớn của Chính phủ, Trung ương chậm đi vào cuộc sống và sự quyết liệt về chính sách chỉ ở trên giấy.

Bích Thảo