Quản lý chặt nhà thầu trong danh sách “chưa đáp ứng yêu cầu”

Liên quan đến việc giám sát trong công tác thi công của các nhà thầu xây lắp được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đánh giá “chưa đáp ứng yêu cầu” tại các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quản lý; lý do tại sao một số nhà thầu
Quản lý chặt nhà thầu trong danh sách “chưa đáp ứng yêu cầu”

Liên quan đến việc giám sát trong công tác thi công của các nhà thầu xây lắp được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đánh giá “chưa đáp ứng yêu cầu” tại các dự án xây dựng giao thông do Bộ GTVT quản lý; lý do tại sao một số nhà thầu trong Danh sách 43 nhà thầu xây lắp “Chưa đáp ứng yêu cầu” vẫn tham gia đấu thầu và trúng thầu một số gói thầu của ngành giao thông, Báo Đấu thầu đã phỏng vấn Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông để làm rõ hơn các vấn đề này.

 

IMG

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải  


Phóng viên (PV): Thưa ông, dư luận phản ánh, trong Danh sách 43 nhà thầu xây lắp “chưa đáp ứng yêu cầu” (được ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2013 của Bộ GTVT), có nhiều nhà thầu hiện vẫn thi công công trình. Vậy đến nay, biện pháp khắc phục tình trạng này ra sao? Đặc biệt, vẫn có một số đơn vị tiếp tục trúng thầu một số gói thầu lớn của ngành giao thông, vậy có hiện tượng đó xảy ra không và Bộ GTVT sẽ có biện pháp nào để xử lý những nhà thầu này? 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp năm 2014 đã được Bộ GTVT đánh giá và công bố tại Quyết định số 1450/QĐ-BGTVT ngày 23/4/2015 và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT, trong đó có một số nhà thầu trong Danh sách “chưa đáp ứng yêu cầu” theo các tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 228/QĐ-BGVT ngày 23/01/2013 của Bộ GTVT. 

 

Các tiêu chí đánh giá nhà thầu “chưa đáp ứng yêu cầu” không phải là các quy định để chấm dứt hợp đồng với nhà thầu, mà việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp quy định về quản lý hợp đồng xây dựng. Do vậy, các nhà thầu mặc dù được đánh giá là “chưa đáp ứng yêu cầu” vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký. Trong quá trình thực hiện tiếp theo, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án (QLDA) sẽ tăng cường quản lý chặt chẽ hơn đối với các nhà thầu trong danh sách “chưa đáp ứng yêu cầu” để đôn đốc nhà thầu hoàn thành công việc theo hợp đồng đã ký hoặc xử lý vi phạm theo quy định. 

 

Mặt khác, tại thời điểm ban hành Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ GTVT, Luật Đấu thầu 2005 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP không có các quy định về việc đánh giá uy tín của nhà thầu khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và nội dung này đã được Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất tại Văn bản số 34/QLĐT-CS ngày 14/01/2013 về việc góp ý bản dự thảo Quyết định của Bộ GTVT. Theo đó, kết quả đánh giá của Bộ GTVT chỉ mang tính chất tham khảo để các chủ đầu tư, ban QLDA xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu, không phải là tiêu chí loại nhà thầu. Do vậy, các nhà thầu trong Danh sách “chưa đáp ứng yêu cầu” của Bộ GTVT vẫn được tham gia đấu thầu và có thể trúng thầu các gói thầu khác. 

 

Hiện nay, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT về mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp đã hướng dẫn việc đánh giá về uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng tương tự trước đó trong đánh giá về kỹ thuật hồ sơ dự thầu. Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh quy định về đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu xây lắp cho phù hợp với thực tiễn; trên cơ sở đó xây dựng chế tài áp dụng kết quả đánh giá trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo hướng áp dụng quy định về đánh giá uy tín của nhà thầu thông qua các hợp đồng thực hiện trước đó theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

 

PV: Bộ GTVT đã thực hiện việc công bố thông tin về các nhà thầu “chưa đáp ứng yêu cầu” một các rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa?

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Việc đánh giá và công bố kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp hàng năm đã được công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Bộ GTVT và của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thuộc Bộ GTVT để các chủ đầu tư, ban QLDA trong và ngoài ngành biết và tham khảo trong quá trình lựa chọn nhà thầu và quản lý dự án. Các tổ chức, cá nhân đều có thể truy cập và biết được thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện của các nhà thầu xây lắp tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý. 

IMG

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát quản lý chặt chẽ, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình


PV: Bộ GTVT đã rất kiên quyết trong việc xử lý các nhà thầu năng lực yếu, thi công chậm tiến độ. Để có thể tiếp tục nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ công trình, Bộ đã có chỉ đạo cụ thể nào tới các đơn vị liên quan ngay từ khâu lựa chọn nhà thầu thi công?

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, Bộ GTVT đã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban QLDA, tư vấn giám sát và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, bám sát công trường để xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình. 

 

Trong những năm qua, Bộ GTVT thường xuyên quan tâm và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo hiệu quả của dự án; trong đó yêu cầu việc phân chia gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải phù hợp với quy mô, tính chất dự án, không phân chia quá nhỏ hoặc quá lớn gói thầu; HSMT không được đưa các tiêu chí quá thấp hoặc quá cao để đảm bảo cạnh tranh và hiệu quả trong đấu thầu; quá trình đánh giá HSDT phải đảm bảo phù hợp với HSMT được duyệt và các quy định liên quan; thường xuyên cập nhật quy định mới về đấu thầu và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cá nhân trong Tổ chuyên gia đấu thầu; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

 

PV: Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo Quy định xếp hạng toàn diện năng lực nhà thầu. Nếu Quy định được ban hành, Bộ sẽ thực hiện cơ chế giám sát, kiểm tra như thế nào trong việc thực hiện Quy định và có chế tài gì để xử lý các đơn vị liên quan khi vi phạm Quy định?

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông: Hiện Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu rà soát, điều chỉnh các quy định về đánh giá kết quả thực hiện của nhà thầu xây lắp, đánh giá và xếp hạng năng lực nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm định chất lượng công trình để tiếp tục triển khai thực hiện. Trong các quyết định đã được ban hành về đánh giá kết quả thực hiện và xếp hạng nhà thầu, Bộ GTVT đã quy định cụ thể trách nhiệm và xử lý vi phạm nếu có đối với chủ đầu tư, ban QLDA và các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá. 

PV: Xin cảm ơn ông

BK (thực hiện)

Ảnh: Nhã Chi

ngocthanh