Phú Thọ: Công bố kết quả 13 gói thầu trên 345 tỷ đồng

(BĐT) - Sở Y tế Phú Thọ vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 13 gói thầu (từ gói thầu số 01 đến số 13) của Dự án Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm y tế năm 2016 - 2017 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tổng giá trị trúng thầu của các gói thầu này lên đến trên 345,48 tỷ đồng.
Phú Thọ: Công bố kết quả 13 gói thầu trên 345 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 31/5/2016, Sở Y tế Phú Thọ đã ban hành 13 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 13 gói thầu nêu trên. Giá gói thầu của 13 gói thầu dao động trong khoảng từ gần 4 tỷ đồng – 63 tỷ đồng, tất cả được lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hợp đồng là 360 ngày, loại hợp đồng là trọn gói. 

Điểm đáng chú ý trong kết quả lựa chọn nhà thầu cho 13 gói thầu trên của Sở Y tế Phú Thọ là có 3 nhà thầu (độc lập và liên danh) trúng cùng lúc 2 gói thầu. Cụ thể, Liên danh Công ty CP T&L và Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ y khoa 3P trúng 2 gói thầu số 01 và 03 với tổng giá trúng thầu gần 57.185 triệu đồng; Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ PHD trúng 2 gói thầu số 04 và số 08 với tổng giá trúng thầu gần 46.151 triệu đồng; Công ty TNHH Thành An Hà Nội trúng 2 gói thầu số 05 và số 09 với tổng giá trị trúng thầu gần 28.609 triệu đồng.

Riêng Công ty TNHH Thiết bị và dụng cụ y khoa 3P trúng3 gói thầu (số 01, số 03 và số 11) với tư cách là thành viên nhà thầu liên danh (tổng giá trúng thầu của 3 gói thầu gần 77.534 triệu đồng).        

Phú Thọ: Công bố kết quả 13 gói thầu trên 345 tỷ đồng - ảnh 1

Tuấn Dũng