Phản hồi của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi: Thông tin nhà thầu phản ánh không chính xác

Ngày 19/5/2015, Báo Đấu thầu nhận được Văn bản số 43/CV-ĐĐCC của Khu di tích địa đạo Củ Chi về một số ý kiến phản hồi nội dung Báo Đấu thầu phản ánh. Trước đó, ngày 20/4/2015, Báo Đấu thầu số 72 có bài
Phản hồi của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi: Thông tin nhà thầu phản ánh không chính xác

Ngày 19/5/2015, Báo Đấu thầu nhận được Văn bản số 43/CV-ĐĐCC của Khu di tích địa đạo Củ Chi về một số ý kiến phản hồi nội dung Báo Đấu thầu phản ánh.  Trước đó, ngày 20/4/2015, Báo Đấu thầu số 72 có bài “Đến ngày phát hành thứ 10 vẫn chưa có hồ sơ mời thầu để bán”, nội dung phản ánh về việc nhà thầu khó khăn khi tiếp cận mua hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn (giai đoạn 1).

 

Theo Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, dự án Chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi (giai đoạn 1) được phê duyệt theo Quyết định số 5973/QĐ-SGTVT ngày 31/12/2014 và được điều chỉnh theo Quyết định số 1121/QĐ-SGTVT ngày 23/5/2015. Thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã tiến hành các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công” thuộc Dự án này. Công ty CP Tư vấn Kiểm định xây dựng Bảo Việt là đơn vị tư vấn được lựa chọn làm tư vấn đấu thầu. Tính từ thời điểm phát hành HSMT đến khi phóng viên Báo Đấu thầu đến tìm hiểu sự việc theo phản ánh của một số nhà thầu (ngày 22/4/2015), Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã phát hành được 7 bộ HSMT cho các nhà thầu quan tâm, bao gồm: Công ty TNHH Tư vấn xây dựng thương mại và dịch vụ Đông Thái Sơn, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi II, Công ty CP Tư vấn xây dựng hệ thống giao thông đồng bằng, Công ty TNHH Thiết kế Việt Úc, Công ty TNHH Xây dựng Xuân Hà và Công ty Tư vấn và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy lợi.

 

Với việc đã bán được 7 bộ HSMT cho các nhà thầu quan tâm tính đến ngày 22/4 nên Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi khẳng định, thông tin nhà thầu phản ánh là bên mời thầu chưa có HSMT để bán trong thời điểm phát hành HSMT là không chính xác.

 

Giải trình với Báo Đấu thầu về thông tin: “Đại diện một trong các nhà thầu cho biết, ngày 16/4, nhà thầu gọi điện đến số điện thoại 08.37948830 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định xây dựng Bảo Việt để hỏi mua HSMT thì nhận được câu trả lời: Người phụ trách đi vắng. Không thể liên hệ được. Ngày mai liên hệ lại”, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi khẳng định, phía Công ty CP Tư vấn Kiểm định xây dựng Bảo Việt không trả lời nội dung như nhà thầu đã phản ánh vì số điện thoại 08.37948830 là số của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, không phải số của Công ty CP Tư vấn Kiểm định xây dựng Bảo Việt. 

 

Về nội dung trả lời của ông Vị, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi: “Tôi không có bộ HSMT nào để mà bán cho các nhà thầu cả”, Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho rằng, ông Vị không thuộc Tổ phát hành HSMT nên không nắm lịch phát hành HSMT của bên mời thầu. Về nội dung này, thực tế, khi phóng viên Báo Đấu thầu trong vai một nhà thầu đến Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi hỏi thông tin để tìm mua HSMT thì đều được hướng dẫn đến Phòng Kế hoạch kinh doanh. Khi gặp ông Vị, nếu không phải là người thuộc Tổ phát hành HSMT thì cần có hướng dẫn đến người phụ trách cụ thể để nhà thầu có thể tiếp cận HSMT một cách thuận lợi. Nếu đại diện đơn vị phát hành HSMT là Công ty CP Tư vấn Kiểm định xây dựng Bảo Việt thì trong thời điểm đó, đơn vị này không hoàn thành nhiệm vụ thông tin đầy đủ cho nhà thầu và cho cả chủ đầu tư. 

 

Báo Đấu thầu cảm ơn những thông tin mà Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi đã cung cấp, đồng thời Báo cũng làm rõ thêm các phản hồi của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi về những nội dung Báo Đấu thầu đã phản ánh trong bài viết trên số báo 72 ngày 20/4/2015. Rất mong việc tổ chức đấu thầu gói thầu nêu trên của Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi sẽ tuân thủ nghiêm túc các quy định của Luật Đấu thầu.

 

Được biết, sau khi phóng viên Báo Đấu thầu đến tìm hiểu về việc phát hành HSMT gói thầu Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc dự án Chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn (giai đoạn 1) theo phản ánh của một số nhà thầu, chỉ sau đó 1 ngày, nhà thầu phản ánh đã mua được HSMT. 

Văn Huyền

ngocthanh