NHNN: Tiết kiệm trên 206 tỷ đồng qua đấu thầu trong năm 2014

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong năm 2014, toàn ngành thực hiện 148 gói thầu với tổng giá trị dự toán được phê duyệt là trên 1.240 tỷ đồng. Giá trị giảm giá sau đấu thầu là 206,17 tỷ đồng, đạt tỷ lệ
NHNN: Tiết kiệm trên 206 tỷ đồng  qua đấu thầu trong năm 2014

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, trong năm 2014, toàn ngành thực hiện 148 gói thầu với tổng giá trị dự toán được phê duyệt là trên 1.240 tỷ đồng. Giá trị giảm giá sau đấu thầu là 206,17 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm là 16,61% tổng giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt.

 

Cụ thể, trong năm 2014, các gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ có tỷ lệ tiết kiệm đạt tới 19,77%, trong khi các gói thầu sử dụng vốn nhà nước là 10,96% và gói thầu mua sắm thường xuyên là thấp nhất với 5,4%.

 

Theo NHNN, để đạt được kết quả nêu trên, trong năm 2014, NHNN đã kịp thời phổ biến, quán triệt các đơn vị trong ngành thực hiện quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thông qua các hình thức như phổ biến trong các cuộc họp, giao ban thường kỳ, triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tổ chức học tập, sao gửi tài liệu…; tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến một số nội dung mới của pháp luật về đấu thầu cho 250 học viên. Các cán bộ đấu thầu đều có chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu, trường hợp bên mời thầu không có năng lực thực hiện công tác đấu thầu thì các đơn vị thuộc NHNN thuê đơn vị tư vấn thực hiện. Qua kiểm tra, khảo sát thực tế các dự án đầu tư xây dựng công trình, NHNN không phát hiện trường hợp nào vi phạm trong hoạt động đấu thầu.

 

Bên cạnh đó, các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của NHNN đều thực hiện đấu thầu trong nước. Trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp của NHNN thực hiện trong năm 2014 đều yêu cầu nhà thầu chào thầu bằng đồng Việt Nam và không quy định việc sử dụng lao động nước ngoài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

IMG

NHNN cũng thực hiện phân cấp mạnh vai trò của chủ đầu tư cho các đơn vị tùy theo quy mô và tính chất của từng gói thầu. Trước khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, NHNN đã thực hiện phân cấp trong đấu thầu theo Quy chế quản lý tài chính tại Quyết định số 2234/QĐ-NHNN. Hiện nay, để triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đẩy mạnh việc phân cấp mạnh hơn cho thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong công tác mua sắm, đấu thầu mua sắm tài sản bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đấu thầu mới, NHNN đang khẩn trương nghiên cứu, dự thảo Quy chế quản lý tài chính của riêng mình để thay thế Quy chế trước đây.

Lê Xuân

ngocthanh