Nhiều sai phạm trong đấu thầu nâng cấp đê biển, đê sông tại Bình Định

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bình Định, kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư chương trình nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, huyện tại các chủ đầu tư
Nhiều sai phạm trong đấu thầu  nâng cấp đê biển, đê sông tại Bình Định

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bình Định, kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư chương trình nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, huyện tại các chủ đầu tư UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh đã cho thấy nhiều tồn tại và sai phạm. 

 

Cụ thể là dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán chưa phù hợp với quy hoạch được duyệt, không phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế ngành. Việc áp dụng đơn giá, định mức chưa phù hợp làm tăng kinh phí dự toán, giá gói thầu; thực hiện việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi thiết kế kỹ thuật thi công… làm tăng kinh phí dự án, tăng thời gian thi công, chậm bàn giao dự án đưa vào sử dụng. Công tác thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công - dự toán còn mang tính hình thức, không phát hiện kịp thời những tồn tại về quy mô đầu tư, về sử dụng đơn giá, định mức không phù hợp… 

 

Chủ đầu tư cấp huyện trên địa bàn Bình Định cũng chậm phê duyệt theo thẩm quyền báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành của dự án; việc bảo hành, bảo trì sản phẩm công trình xây dựng sau khi đã bàn giao đưa vào sử dụng chưa được thực hiện nghiêm túc. 

IMG

Tổng số tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các đối tượng liên quan đến chương trình nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông năm 2014 tại Bình Định là 726,579 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 660,763 triệu đồng

 Ảnh: Thanh Sơn

Tổng số tiền sai phạm được phát hiện qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng tại các đối tượng liên quan đến chương trình nâng cấp hệ thống đê biển, đê sông năm 2014 là 726,579 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 660,763 triệu đồng, kiến nghị giảm trừ khối lượng thanh toán 65,816 triệu đồng.

 

Sở KH&ĐT Bình Định cũng cho biết, qua việc kiểm tra công tác đấu thầu tại các chủ đầu tư là UBND các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Định năm 2014 cho thấy, tại hầu hết các dự án, việc lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ đối với các phần việc thuộc chi phí kiến thiết cơ bản khác của dự án. HSMT một số gói thầu chưa nêu đầy đủ các điều kiện tiên quyết nhằm loại bỏ HSDT theo quy định; tiêu chuẩn đánh giá còn sơ sài, chung chung, thiếu định lượng; chưa thực hiện việc bám sát các nội dung đã được mẫu hóa trong công tác lập HSMT được hướng dẫn tại các thông tư chuyên ngành. Cá biệt còn có một vài HSMT công trình xây dựng dân dụng vẫn còn nêu thương hiệu, chủng loại, quy cách, xuất xứ của một số loại vật liệu đầu vào. 

 

Bên cạnh đó, một số gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi chưa tuân thủ đúng các quy định về công khai thông tin và phát hành HSMT; một số gói thầu có tình trạng Tổ chuyên gia xét thầu đánh giá HSDT chưa bám sát tiêu chuẩn đánh giá đã được phê duyệt đính kèm trong HSMT đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cá biệt có trường hợp làm ảnh hưởng (sai lệch kết quả) đến công tác lựa chọn nhà thầu. Ở một vài dự án, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công các gói thầu xây lắp mang tính hình thức, chưa tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà thầu; chủ đầu tư chưa giám sát nghiêm túc việc thực hiện các nội dung mà nhà thầu đã cam kết trong HSDT của các nhà thầu trúng thầu.

 Bích Thảo

ngocthanh