Nhiều sai phạm tại Công ty CP Điện và Dịch vụ Nghĩa Hành (Quảng Ngãi)

Sau khi thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, quản lý đầu tư và xây dựng tại Công ty CP Điện và Dịch vụ huyện Nghĩa Hành (Công ty) từ năm 2012 - 2014,
Nhiều sai phạm tại Công ty CP Điện  và Dịch vụ Nghĩa Hành (Quảng Ngãi)

Sau khi thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh, quản lý đầu tư và xây dựng tại Công ty CP Điện và Dịch vụ huyện Nghĩa Hành (Công ty) từ năm 2012 - 2014, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định thu hồi số tiền sai phạm phát hiện tại đơn vị này là hơn 1,7 tỷ đồng.   

 

Từ bán điện không đúng giá

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2012 đến tháng 7/2015, Công ty thực hiện không đúng về giá bán điện tổng số tiền 1.370.426.029 đồng. Cụ thể, Công ty bán lẻ điện cho các trạm BTS và Cụm quản lý Thủy nông số 3 không đúng với quy định của Bộ Công Thương về giá bán lẻ điện; thực hiện thu thêm 500 đồng/KWh đối với một số đơn vị hành chính, sự nghiệp và phụ thu 25% giá bán lẻ điện cho đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thông tin, bưu chính, viễn thông không đúng quy dịnh tại Khoản 3, Điều 31 của Luật Điện lực.

Việc áp dụng giá bán điện không đúng quy định được Công ty lý giải là để bù đắp chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty đã xin ý kiến của UBND huyện Nghĩa Hành về việc này và được đồng ý bằng văn bản. 

Trong hồ sơ bán lẻ điện cũng có nhiều sai sót. Cụ thể, qua kiểm tra, có một số hợp đồng mua bán điện không được ghi đầy đủ thông tin về thời hạn hiệu lực của hợp đồng; kiểm tra hồ sơ của 17 cơ sở kinh doanh, sản xuất có ký kết hợp đồng mua bán lẻ điện với Công ty thì 13/17 hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện để ký hết hợp đồng mua bán lẻ điện. 

 

Đến thi công thiếu... trụ điện

Tháng 9/2014, công trình Nâng cấp lưới điện tại Trạm biến áp Hành Thịnh 2, 3, 5 được Công ty thực hiện đầu tư với tổng giá trị hơn 89.044.019 đồng, nhưng lại không thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng; không có hồ sơ khảo sát; lập và phê duyệt thiết kế; dự toán, hồ sơ thi công, các biên bản xử lý kỹ thuật, hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán công trình, quyết toán vốn… không đúng quy định.  

Công trình này được quyết toán 89.044.019 đồng, nhưng qua kiểm tra thực tế Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện thi công thiếu… 2 trụ điện với giá trị 6.600.000 đồng. Như vậy, giá trị quyết toán công trình là không đúng với thực tế. Bên cạnh đó, Công ty đã hạch toán toàn bộ giá trị của Công trình vào chi phí sản xuất, kinh doanh năm 2014, việc làm này là không đúng quy định và dẫn đến tăng chi phí không hợp lý trong kỳ, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2014 là 19.589.684 đồng. 

 

Và nhiều sai sót khác...

Sai sót trong tính và trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) cũng được chỉ ra trong hoạt động của Công ty. Từ năm 2012 - 2014, đơn vị này đã trích khấu hao 27 tài sản với tổng giá trị khấu hao là gần 8 tỷ đồng và hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Qua kiểm tra, việc tính khấu hao TSCĐ của các tài sản trên đã phát hiện khi xác định lại nguyên giá TSCĐ tại thời điểm bàn giao tài sản phần Dự án Năng lượng nông thôn II (REII) tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 6/2014, Công ty đã tính khấu hao cả phần tài sản lưu động là 261.109.123 đồng của Dự án không đúng quy định. Công ty cũng không thực hiện điều chỉnh lại mức trích khấu hao sau thời điểm quyết toán của công trình trên, dẫn đến số trích khấu hao hàng tháng của Công ty từ sau thời điểm bàn giao tài sản chính thức thấp hơn mức phải trích khấu hao theo quy định.

Năm 2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tạm ứng trả nợ thay cho huyện Nghĩa Hành là 2.358.880.593 đồng, là khoản vay vốn ODA thuộc kỳ 1 của Dự án REII tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, Công ty mới hoàn trả 600.000.000 đồng, vẫn nợ ngân sách tỉnh 1.758.880.593 đồng. 

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã kiến nghị UBND Tỉnh giao UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra. Công ty CP Điện và Dịch vụ huyện Nghĩa Hành phải điều chỉnh lại giá trị TSCĐ và mức trích khấu hao tài sản bị sai lệch; điều chỉnh giảm khoản chi phí đầu tư công trình Nâng cấp lưới điện tại Trạm biến áp Hành Thịnh 2, 3, 5 và thu hồi số tiền 6.600.000 đồng nộp khôi phục vào quỹ đầu tư của Công ty. 

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định thu hồi 1.778.470.27 đồng tiền sai phạm phát hiện qua thanh tra (gồm 1.758.880.593 đồng nợ ngân sách tỉnh và 19.589.684 đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tăng thêm). Riêng với số tiền sai phạm về giá bán điện, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND Tỉnh xem xét miễn buộc hoàn trả lại cho các đối tượng mua điện do theo các hợp đồng kinh tế, bên mua và bán đã tự thỏa thuận về giá trên tinh thần tự nguyện và Công ty đã hạch toán đầy đủ số tiền này và doanh thu hàng năm để bảo đảm nguồn trả vốn vay và lãi của Dự án REII.

Khánh Chi

ngocthanh