Nhiều nhà thầu xây dựng tại TP.HCM chưa được cấp chứng chỉ năng lực

(BĐT) - Công bố mới nhất của Sở Xây dựng TP.HCM cho thấy, nhiều nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn này chưa được cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ do đang chờ hướng dẫn thực hiện. 

Cụ thể, 137 nhà thầu xây dựng được Sở Xây dựng TP.HCM cập nhật thông tin trong lần công bố này đều có tình trạng chung là chưa được cấp Chứng chỉ.

Về thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức hoạt động xây dựng trên địa bàn TP.HCM, công bố của Sở Xây dựng Thành phố cho thấy, nhiều nhà thầu hoạt động xây dựng từ hơn 1 năm trước nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Chứng chỉ. Cụ thể, vẫn còn 48 nhà thầu có thông tin năng lực được công bố từ năm 2015 đang trong tình trạng này. Riêng năm 2016, tính đến thời điểm 5/8/2016, có đến 89 nhà thầu chưa được cấp Chứng chỉ năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng theo Nghị định 59.          

Huyền Thi