Nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu tại Cà Mau chậm được khắc phục

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau, trong năm 2014, công tác phổ biến, quán triệt Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Nhiều hạn chế trong công tác đấu thầu tại Cà Mau chậm được khắc phục

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau, trong năm 2014, công tác phổ biến, quán triệt Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ đã được UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện kịp thời. Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP được áp dụng thực hiện theo đúng quy định tạo được sự thống nhất trong công tác đấu thầu. Bên cạnh đó, tình hình thực hiện Chỉ thị số  494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước và Chỉ thị số 734/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý đối với gói thầu EPC cũng được các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh thực hiện nghiêm túc. Năng lực đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu của Tỉnh ngày càng được nâng cao. Đa số các cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu đều cơ bản am hiểu pháp luật về đấu thầu và đều có chứng chỉ về đấu thầu…

 

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được, thông qua việc kiểm tra công tác đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau nhìn nhận, quá trình tổ chức thực hiện công tác đấu thầu vẫn còn tồn tại hạn chế ở một số gói thầu và một số đơn vị. Một số tồn tại có thể kể đến là thời gian phê duyệt, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu vượt so với quy định; không đảm bảo thực hiện hợp đồng trước khi hợp đồng có hiệu lực; không đăng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu đối với những dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên, mở hồ sơ dự thầu không theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu…

 

Những tồn tại nêu trên cũng đã được nêu ra trong Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 của UBND tỉnh Cà Mau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào quý I/2014. Và sau một năm nhìn lại, dường như những tồn tại đó vẫn chưa được giải quyết.

Trung Hiếu

ngocthanh