Nhiệt điện Duyên hải 3 chưa chọn được nhà thầu cung cấp than

(BĐT) - Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 vừa cho biết, không lựa chọn được nhà thầu cung cấp than phục vụ chạy thử nghiệm Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 3 mở rộng.
Nhiệt điện Duyên hải 3 chưa chọn được nhà thầu cung cấp than

Giá gói thầu là trên 1.153 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu là từ 13 giờ 30 ngày 26/7/2017 đến 13 giờ 30 ngày 5/9/2017 (trong giờ hành chính).

Theo một cán bộ của Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3, trong quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế, Gói thầu có tới 5 nhà thầu liên danh (trong nước và nước ngoài) tham dự. Tuy nhiên, các nhà thầu này không đủ tư cách hợp lệ, liên quan đến tư cách pháp nhân, giấy phép xuất nhập khẩu than. Dự kiến, Ban sẽ tổ chức đấu thầu lại vào tuần tới. Đặc biệt, hồ sơ mời thầu sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế. Trước khi tổ chức đấu thầu lại, Ban sẽ tổ chức một hội nghị tiền đấu thầu để giải thích rõ những yêu cầu của chủ đầu tư.           

Ngọc Minh