Nhầm lẫn tiền tỷ trong đăng tải thông tin đấu thầu

(BĐT) - Công ty Datapost thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Công ty TNHH vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp phôi giấy phục vụ sản xuất kinh doanh cho Trung tâm Datapost TP.HCM tháng 2/2017.
Gói thầu Cung cấp phôi giấy phục vụ sản xuất kinh doanh cho Trung tâm Datapost TP.HCM tháng 2/2017 có giá gói thầu trên 632 triệu đồng. Ảnh: Nhã Chi
Gói thầu Cung cấp phôi giấy phục vụ sản xuất kinh doanh cho Trung tâm Datapost TP.HCM tháng 2/2017 có giá gói thầu trên 632 triệu đồng. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Văn hóa Đông Dương, với giá trúng thầu thông qua chỉ định thầu rút gọn không sơ tuyển trong nước đúng bằng giá gói thầu là 632.400 triệu đồng. Ngày 14/2/2017, tại Quyết định số 136/QĐ-DATAPOST, chủ đầu tư đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu trên với thời gian thực hiện hợp đồng là tháng 2/2017, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Bán tín bán nghi trước con số chỉ định thầu nguyên giá hơn 630 tỷ đồng, phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ xác minh thông tin với nhà thầu trúng thầu. Ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Công ty CP Văn hóa Đông Dương khẳng định, Công ty vừa trúng Gói thầu Cung cấp phôi giấy phục vụ sản xuất kinh doanh cho Trung tâm Datapost TP.HCM tháng 2/2017. Tuy nhiên, giá trị trúng thầu qua chỉ định thầu chỉ hơn 630 triệu đồng, không phải là 630 tỷ đồng. “Con số hơn 630 tỷ đồng chắc là có nhầm lẫn, Công ty chúng tôi là đối tác cung cấp phôi giấy thường xuyên cho Datapost. Hợp đồng với Datapost vừa được chúng tôi hoàn thành và đã thanh, quyết toán với số tiền hơn 400 triệu đồng”.

Theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, bên mời thầu tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên Hệ thống khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình.
Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ phụ trách công tác đấu thầu ở Phòng Kế hoạch - Kinh doanh của Công ty Datapost thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Công ty TNHH cũng khẳng định, trên thực tế, giá trị chỉ định thầu gói thầu trên chỉ là 632,4 triệu đồng. Tuy nhiên, do quá trình cập nhật vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ muasamcong.mpi.gov.vn, vị cán bộ này đã tiến hành làm nhiều lần, có lần đã cho ra kết quả không chính xác (gấp 1.000 lần) so với giá trị thực tế chỉ định thầu. Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Đấu thầu, Công ty Datapost thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Công ty TNHH đã tiến hành các thủ tục để đính chính lại kết quả chỉ định thầu không chính xác nêu trên.

Theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 79 Luật Đấu thầu 2013, bên mời thầu tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các thông tin đã đăng ký, đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng nhập bằng chứng thư số của mình; đồng thời phải thực hiện kiểm tra và xác nhận việc đăng tải các thông tin của mình đã nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Để tạo tính chủ động cho các chủ thể liên quan trong việc công khai thông tin về đấu thầu, pháp luật về đấu thầu đã “trao quyền và nghĩa vụ” cho bên mời thầu/chủ đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng có những chủ đầu tư/bên mời thầu thiếu chuyên nghiệp trong việc sử dụng quyền chủ động này, công khai nhiều thông tin không chính xác đã làm giảm ý nghĩa của việc công khai, làm khó cho các cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng xã hội trong việc giám sát thực tiễn hoạt động đấu thầu.

Tuấn Dũng