Nhà thầu Việt nâng cao năng lực thông qua các dự án ODA

Thông qua các cơ hội tham gia dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chất lượng công việc của đội ngũ tư vấn, nhà thầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị đã được cải thiện
Nhà thầu Việt nâng cao năng lực thông qua các dự án ODA

Thông qua các cơ hội tham gia dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), chất lượng công việc của đội ngũ tư vấn, nhà thầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị đã được cải thiện rõ rệt, từ vị trí thầu phụ hoặc thực hiện các công việc, nhiệm vụ đơn giản, họ đã tiến tới đảm nhiệm các phần việc quan trọng với tư cách là nhà thầu chính.

 

Đó là đánh giá của Bộ Xây dựng về đội ngũ nhà thầu trong nước thông qua việc hỗ trợ triển khai các dự án sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị tại Việt Nam.

IMG

Nhiều nhà thầu trong nước đã đảm nhiệm các phần việc quan trọng như thiết kế, giám sát thi công; từ vị trí nhà thầu xây lắp phụ đã có năng lực, tư cách tham gia các gói thầu đấu thầu quốc tế với tư cách là nhà thầu xây lắp chính

 Ảnh: Nhã Chi

Theo Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Xây dựng, trong khoảng một thập kỷ qua, lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị đã có sự phát triển tích cực nhờ sự quan tâm đầu tư của Chính phủ, các bộ, ngành, sự nỗ lực của các địa phương, nhất là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà tài trợ quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phần Lan, Đức… Đến nay, quy mô, công suất các nhà máy nước cũng như phạm vi phục vụ tăng mạnh, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao; hoạt động vệ sinh môi trường đô thị như thoát nước, xử lý nước thải… cũng được quan tâm tập trung quản lý, đầu tư, cải tạo, mở rộng, góp phần từng bước hạn chế tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường. 

 

Thông tin về tình hình vốn đầu tư cho lĩnh vực này, Bộ Xây dựng cho biết, mặc dù trong thời gian qua lĩnh vực này đã có sự tham gia đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân, song lượng vốn nhà nước vẫn chiếm khoảng 80% (trong đó, vốn ngân sách chiếm 35%, vốn ODA chiếm khoảng 45%). 

 

Nhìn lại quá trình 10 năm thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường, Bộ Xây dựng cho rằng, ODA được xem là nguồn lực bổ trợ và xúc tác cho quá trình phát triển các dự án nói chung và lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị nói riêng. Thông qua việc triển khai các dự án ODA, công tác quản lý lĩnh vực này được cải cách, ý thức cộng đồng được nâng cao, chất lượng cuộc sống của người dân trong các đô thị dự án được cải thiện rõ rệt. Với việc thiết kế các chương trình, dự án ODA mang tính toàn diện, không chỉ tập trung cho công tác đầu tư mà còn có các hợp phần xây dựng thể chế, nâng cao năng lực… đã giúp cho các công ty cấp nước, các nhà quản lý dịch vụ có những bước tiến đáng kể về khả năng quản lý và vận hành. 

 

Đáng chú ý, cũng từ cơ hội tham gia dự án sử dụng nguồn vốn ODA mà chất lượng công việc của đội ngũ tư vấn, nhà thầu Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực này được cải thiện rõ rệt, từ vị trí thầu phụ hoặc thực hiện các công việc, nhiệm vụ đơn giản do tư vấn quốc tế giao lại, nhiều nhà thầu đã đảm nhiệm các phần việc quan trọng như thiết kế, giám sát thi công; từ vị trí nhà thầu xây lắp phụ đã có năng lực, tư cách tham gia các gói thầu đấu thầu quốc tế với tư cách là nhà thầu xây lắp chính.

 

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường trong thời gian tới, Bộ Xây dựng cho rằng, phía cơ quan tiếp nhận dự án cần có tinh thần làm chủ trong toàn bộ chu trình dự án ODA, từ khâu hình thành ý tưởng, thiết kế dự án đến khâu tổ chức, quản lý thực hiện, theo dõi và đánh giá dự án. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư các dự án lĩnh vực cấp, thoát nước và môi trường đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ nguồn vốn mồi ODA để tăng hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các đô thị mà cốt lõi là tăng trưởng kinh tế bền vững.

 T.Hiếu

ngocthanh