Nhà thầu Trung Quốc trúng gói hơn 122 tỷ đồng

(BĐT) - Viện Thiết kế điện lực Quảng Đông (GEDI) thuộc Tập đoàn Xây dựng năng lượng Trung Quốc (CEEC) vừa trúng 1 trong số 3 lô của Gói thầu số 1 Cung cấp máy biến áp và kháng bù ngang thuộc Dự án Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối. 

Gói thầu do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam là bên mời thầu, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Dự án Trạm biến áp 500 kV Tân Uyên và đấu nối sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của WB. Gói thầu số 1 bao gồm 3 lô, tổng giá gói thầu là 278,681 tỷ đồng. Trong đó, lô số 1 mà nhà thầu Trung Quốc trúng thầu có giá 5,5 triệu USD. Giá trúng thầu của nhà thầu Trung Quốc là hơn 122,8 tỷ đồng.

Hai lô còn lại do Liên danh nhà thầu Việt Nam gồm Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C và Công ty CP Telematic trúng thầu với giá trúng thầu lô 2 là hơn 98,8 tỷ đồng, lô 3 là hơn 46,6 tỷ đồng.

Nguyệt Minh