Nhà thầu Pháp tiếp tục trúng thầu cung cấp giấy in tiền bảo an

(BĐT) - Nhà thầu ArjoWiggins Security S.A.S (Pháp) vừa trúng Gói thầu số 02: Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B92 năm 2017 cho Nhà máy In tiền quốc gia trị giá gần 25 tỷ đồng.

Gói thầu số 02 thuộc Dự án Mua sắm vật tư do Nhà máy In tiền quốc gia làm chủ đầu tư. Giá trúng thầu và giá gói thầu hoàn toàn trùng khớp nhau, 24,782 tỷ đồng. Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp quốc tế. Hợp đồng trọn gói thực hiện trong 180 ngày.

Ông Nguyễn Anh Tú thuộc Nhà máy In tiền quốc gia cho biết, trước đó, vào cuối tháng 7/2016, Nhà thầu ArjoWiggins Security S.A.S đã trúng Gói thầu số 01BS: Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B92 và B93 năm 2016 thông qua hình thức đấu thầu hạn chế quốc tế.

Gói thầu này có 2 hợp phần, hợp phần 1 do nhà thầu ArjoWiggins Security S.A.S thực hiện; nhà thầu PT. Pura Barutama (Indonesia) trúng thầu thực hiện hợp phần 2 của Gói thầu. Gói thầu số 01BS có giá 47,164 tỷ đồng.                           

Trần Nam