Nhà thầu phản ánh

Ngày 2/11, Báo Đấu thầu nhận được Đơn kiến nghị của Công ty TNHH VNS Việt Nam về việc kiến nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu
Nhà thầu phản ánh

Ngày 2/11, Báo Đấu thầu nhận được Đơn kiến nghị của Công ty TNHH VNS Việt Nam về việc kiến nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu Gói thầu “Dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục Tin học và Thống kê tài chính”. Bên mời thầu là Cục Tin học và Thống kê tài chính thuộc Bộ Tài chính. Các nội dung mà nhà thầu này kiến nghị sửa đổi trong hồ sơ mời thầu là: Năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu; Năng lực tài chính; Hợp đồng tương tự; Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự; Người đứng đầu đơn vị dự thầu.

Ban biên tập

ngocthanh