Nhà thầu Australia trúng thầu cung cấp giấy in bảo an để in tiền

(BĐT) - Nhà máy In tiền quốc gia vừa chọn được nhà thầu cung cấp trực tiếp giấy in bảo an mã hiệu B04 năm 2017 (Gói thầu số 1) của Dự án Mua sắm vật tư. 

Theo đó, nhà thầu Innovia Security Pty Ltd (Australia) đã trúng Gói thầu số 1 với giá trúng thầu trùng khít với giá gói thầu là khoảng 57,237 tỷ đồng, theo hình thức mua sắm trực tiếp quốc tế.

Trước đó, cũng thuộc Dự án này, 2 nhà thầu ngoại trúng Gói thầu số 01BS: Cung cấp giấy in bảo an mã hiệu B92 và B93 năm 2016, gồm: nhà thầu ArjoWiggins Security S.A.S (Pháp) trúng thầu Phần 1; nhà thầu PT. Pura Barutama (Indonesia) trúng thầu Phần 2.       

Thanh Tú