Nghệ An: Đề nghị phê bình 11 chủ đầu tư không báo cáo công tác đấu thầu

(BĐT) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An vừa cho biết, mặc dù cơ quan này đã 2 lần có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2017, nhưng vẫn có đến 11/98 đơn vị không thực hiện.

Trong số 11 đơn vị không thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về báo cáo công tác đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An nêu rõ, có nhiều cơ quan ban, ngành của Tỉnh như: Thanh tra Tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi cục Kiểm lâm, Nhà khách Nghệ An, Công ty TNHH MTV Cấp nước Cửa Lò; 2 UBND huyện (Quỳ Hợp, Tương Dương) và có 3 đơn vị là trường học (Trường THPT Nghi Lộc 5, Trường THPT Quỳnh Lưu 4, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc).

Tình trạng không thực hiện báo cáo công tác đấu thầu năm 2017 không phải là lần đầu xảy ra tại địa phương này. Trước đó, vào năm 2016, theo thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An, có tới 32/127 đơn vị không thực hiện báo cáo. Mặc dù số đơn vị không thực hiện báo cáo trong năm 2017 có giảm so với năm 2016, tuy nhiên đây vẫn là con số khá cao.

Đây là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng tới tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu thông tin về đấu thầu tại địa phương, gây khó khăn trong công tác quản lý đề đấu thầu.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 5/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định, chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị quản lý về đấu thầu có trách nhiệm báo cáo thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn, trong đó có các báo cáo công tác đấu thầu hàng năm định kỳ. Bên cạnh việc theo dõi, giám sát, kiểm tra việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị quản lý về đấu thầu trên địa bàn, còn có trách nhiệm thống kê các trường hợp không thực hiện báo cáo hoặc thực hiện không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung, đề xuất biện pháp xử lý gửi cơ quan chủ quản để xem xét, quyết định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cho rằng, cần sửa đổi, bổ sung các chế tài xử phạt hành chính đối với vi phạm trong thực hiện Luật Đấu thầu nhằm xử lý nghiêm, tăng sức răn đe đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An đề nghị UBND Tỉnh phê bình 11 cơ quan, đơn vị nêu trên; đồng thời giao cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân không thực hiện việc báo cáo.

Trần Nam