Ngành y tế còn lúng túng trong đấu thầu

(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2015, Bộ Y tế cho biết, qua thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu mua sắm trong các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế cho thấy, một số đơn vị còn lúng túng trong việc thực hiện quy định đăng tải thông tin trong đấu thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Bộ Y tế, trên thực tế kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế là những mặt hàng có tính đặc thù cao của ngành y tế, các gói thầu này có lượng danh mục hàng hóa rất lớn, thông thường là hàng trăm nhưng có nhiều gói thầu có hàng nghìn mặt hàng, kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều trường hợp có hàng trăm nhà thầu trúng thầu nên khi mời thầu chỉ có thể đăng các thông tin cơ bản về gói thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cũng không thể đăng hết tên các nhà thầu trúng thầu. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu các mặt hàng này cũng phải thực hiện với từng mặt hàng (tương ứng với các lô) và thời gian kéo dài vì hầu như không có nhà thầu nào đủ khả năng cung ứng đầy đủ tất cả hàng hóa của một gói thầu lớn như vậy.

Bên cạnh đó, việc cung cấp các mặt hàng trúng thầu ngành y tế (thuốc, hóa chất, vật tư y tế) phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng tại cơ sở y tế, khả năng cung ứng hàng hóa của nhà thầu nên hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định là phù hợp với đặc thù và nhu cầu sử dụng của cơ sở y tế, đồng thời cần có các quy định về xử lý tình huống khi có biến động về nhu cầu sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế tại cơ sở y tế.

Cũng theo Bộ Y tế, việc sử dụng các mặt hàng trúng thầu ngành y tế chỉ có số liệu chính xác khi thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh cuối kỳ, báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu của các đơn vị về Bộ Y tế chỉ là báo cáo giá mặt hàng trúng thầu làm cơ sở xây dựng dữ liệu phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch mua sắm trong các lần kế tiếp. Năm 2015 là năm chuyển tiếp triển khai toàn diện các gói thầu theo Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP nên bên mời thầu và cả các nhà thầu ngành y tế đều không tránh khỏi những vướng mắc, lúng túng trong quá trình triển khai. Hơn nữa, các cán bộ làm công tác đấu thầu trong ngành y tế hầu hết là làm việc kiêm nhiệm từ các phòng, ban chuyên môn. Các hàng hóa sử dụng trong ngành y tế là rất đặc thù nên đôi khi việc cung cấp một số hàng hóa chỉ do một hoặc một số rất ít nhà thầu đảm nhận. Có khi nhà cung cấp chỉ cho phép 1 đại lý duy nhất phân phối chính hãng, do đó việc lựa chọn nhà thầu không tránh khỏi tính cạnh tranh kém.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong năm 2016, Bộ sẽ thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, giám sát các đơn vị giúp các đơn vị thấy được những thiếu sót, hạn chế, từ đó có biện pháp chấn chỉnh lại hoạt động của các bộ phận tham mưu, đồng thời thấy được những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật để kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trong năm 2016, Bộ Y tế sẽ khẩn trương phê duyệt, ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế công lập; trình Chính phủ và các bộ, ngành liên quan thông qua Đề án đấu thầu thuốc tập trung, thành lập đơn vị mua sắm công tập trung để sớm triển khai thực hiện theo quy định.

Tuấn Dũng

Tin liên quan