Ngành tài chính ưu tiên dùng hàng Việt trong đấu thầu

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2014, ngành tài chính đã tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuân thủ các định mức, tiêu chuẩn, các quy định của Nhà nước
Ngành tài chính ưu tiên  dùng hàng Việt trong đấu thầu

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2014, ngành tài chính đã tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tuân thủ các định mức, tiêu chuẩn, các quy định của Nhà nước trong tổ chức thực hiện dự toán, quy trình mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng. 

 

Cụ thể, trong các gói thầu mua sắm thiết bị, ngành tài chính luôn ưu tiên mua sắm thiết bị có thương hiệu Việt Nam. Tất cả các hồ sơ mời thầu về thiết bị đều đưa nội dung ưu tiên đối với hàng hóa có thương hiệu Việt Nam để đánh giá điểm ưu tiên. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ của dự án và quy mô gói thầu không quá nhỏ hoặc quá lớn, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu; các loại chi phí trong nước phải được chào thầu bằng đồng Việt Nam; trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu trong nước và nhà thầu nước ngoài (trong đấu thầu quốc tế) sau khi đã thực hiện việc ưu đãi theo quy định được xếp hạng ngang nhau thì ưu tiên xếp hạng cao hơn cho hồ sơ dự thầu của nhà thầu trong nước… Qua đó, đã tạo điều kiện khuyến khích chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành tài chính sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước. 

IMG

Bộ Tài chính đã yêu cầu hủy thầu, kiểm điểm chủ đầu tư trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn chưa đúng quy định sau khi được báo chí phản ánh 

Ảnh: Nhã Chi

Về tình hình đấu thầu trong năm 2014 nói chung, Bộ Tài chính cho biết, năm 2014, toàn ngành tài chính đã tổ chức lựa chọn nhà thầu với 1.658 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu. Tổng giá các gói thầu này là 2.243,132 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 2.150,532 tỷ đồng, chênh lệch 92,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã có 3.411 gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được các đơn vị thuộc ngành tài chính tổ chức lựa chọn nhà thầu, với tổng giá gói thầu là 4.805,602 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 4.637,097 tỷ đồng, qua đấu thầu giảm được hơn 168,5 tỷ đồng.  

 

Trong năm 2014, ngành tài chính đã tổ chức các đoàn kiểm tra theo chuyên đề tại các đơn vị với tổng số 71 cuộc kiểm tra. Qua quá trình kiểm tra, về cơ bản các đơn vị đã chấp hành đúng quy định hiện hành, không phát hiện có vi phạm nghiêm trọng trong công tác đấu thầu. Trong năm 2014, Bộ Tài chính nhận được 2 đơn kiến nghị về 2 gói thầu và 1 phản ánh về công tác đấu thầu trên báo chí. Đối với phản ánh trên báo, Bộ đã yêu cầu hủy thầu và đấu thầu lại, kiểm điểm chủ đầu tư trong việc bán hồ sơ mời thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn chưa đúng quy định. 

V. Thắng

ngocthanh