Nâng cấp quốc lộ Nam sông Hậu đoạn ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui theo hình thức PPP

UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị đầu tư nâng cấp quốc lộ Nam sông Hậu đoạn ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui.
Nâng cấp quốc lộ  Nam sông Hậu đoạn ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui theo hình thức PPP

UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đề nghị đầu tư nâng cấp quốc lộ Nam sông Hậu đoạn ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui. Bộ Giao thông vận tải  (GTVT) cũng đã có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét, quyết định về nội dung này.

 

Xét đề nghị của Bộ GTVT và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với chủ trương của Bộ GTVT về việc thực hiện đầu tư nâng cấp quốc lộ Nam sông Hậu đoạn ngã năm cầu Cần Thơ - cảng Cái Cui theo hình thức PPP (hợp đồng BOT). Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính và UBND TP. Cần Thơ quyết định vị trí đặt trạm thu phí và phương án thu phí theo quy định hiện hành.

 H.B

ngocthanh