Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si
Nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si theo hình thức BOT

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về chủ trương thực hiện dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 53 đoạn Long Hồ - Ba Si trên địa bàn 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện Dự án trên (bao gồm cầu Ngã Tư tại Km12+560) theo hình thức hợp đồng BOT.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính và UBND 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh về vị trí đặt trạm thu phí, mức thu phí phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đúng quy định hiện hành.

 Tuấn Dũng

 

ngocthanh