Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đấu thầu là nhu cầu ngày càng bức thiết

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu được coi như “chìa khóa” đảm bảo cho hoạt động này ngày càng cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong thời gian qua, dù năng lực cán bộ đấu thầu đã được tăng cường,
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đấu thầu  là nhu cầu ngày càng bức thiết

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu được coi như “chìa khóa” đảm bảo cho hoạt động này ngày càng cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Trong thời gian qua, dù năng lực cán bộ đấu thầu đã được tăng cường, song vẫn còn có ý kiến cho rằng, chất lượng đội ngũ cán bộ này còn hạn chế và chưa đồng đều. 

 

Chiến lược tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu (đào tạo đấu thầu mua sắm công quốc gia) giai đoạn 2014 - 2017, tầm nhìn 2025 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt cuối năm 2013 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc dân, cải thiện tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống đấu thầu mua sắm công thông qua việc củng cố hệ thống đào tạo đấu thầu mua sắm công quốc gia ở tất cả các cấp quản lý công tác đấu thầu. Dự kiến, đến năm 2017, Việt Nam sẽ đào tạo được một đội ngũ chuyên gia đấu thầu có chất lượng, nắm vững các quy định về đấu thầu trong nước và quy định của đối tác phát triển. Đấu thầu trở thành một nghề hoạt động mang tính đặc thù, chuyên sâu.

IMG

Việt Nam cần xây dựng được bộ tài liệu đào tạo đấu thầu ở cấp độ quốc gia, phát triển được đội ngũ giảng viên nòng cốt về đấu thầu, nhân rộng mô hình đào tạo về đấu thầu cơ bản và nâng cao trên toàn quốc

 

Ảnh: Lê Tiên

Đề cập về công tác này, Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến nay, hầu hết cán bộ tham gia trong lĩnh vực đấu thầu đều được cấp chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo về đấu thầu. Các văn bản  hướng dẫn được ban hành đã có tác động tích cực đối với việc thực hiện quản lý đầu thầu tại các cấp, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đấu thầu. Hơn nữa, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu thời gian qua cũng đã giúp hoạt động đào tạo của các cơ sở từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo chất lượng hơn, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động này trong thời gian tới.

 

Tổng hợp các Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn và tổng công ty nhà nước năm 2014 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, năng lực đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu ngày càng được tăng cường. Nhận xét về năng lực đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu tại Bộ Công Thương, đại diện đơn vị này cho biết: “Về tổng thể, cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu tại các đơn vị trực thuộc Bộ có đủ chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, có trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm phù hợp với yêu cầu của gói thầu, dự án đầu tư”. Báo cáo của Bộ Ngoại giao cũng cho thấy: “Cơ bản đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu của đơn vị có đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công việc trong hoạt động đấu thầu, nắm rõ và vận dụng tốt các quy định đấu thầu”. Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận cho biết: “Hầu hết đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn đã tham giá các khóa học về đấu thầu và được cấp chứng chỉ”. 

 

Tuy chất lượng đội ngũ cán bộ tham gia công tác đấu thầu đã từng bước được nâng cao, nhưng một số địa phương vẫn chưa thực sự yên tâm với năng lực của cán bộ đấu thầu. Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: “Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu trên địa bàn những năm gần đây đã từng bước được tăng cường về số lượng, nâng cao về chất lượng. Tuy nhiên, năng lực của đội ngũ này vẫn chưa đồng đều, nhất là ở một số huyện vùng cao và các xã. Điều này gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện phân cấp trong công tác đấu thầu nói riêng và phân cấp trách nhiệm, quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nói chung”.

 

Đồng quan điểm này, trong một lần trả lời phỏng vấn Báo Đấu thầu, ông Nguyễn Bốn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thừa nhận: “Vẫn còn tình trạng năng lực của chủ đầu tư còn hạn chế, nhất là các cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư nhưng không chuyên về xây dựng lại thuê các đơn vị tư vấn để giúp chủ đầu tư trong công tác lựa chọn nhà thầu. Kết quả kiểm tra công tác đấu thầu của Tỉnh cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm của một số gói thầu qua đấu thầu còn thấp, năng lực thực tế của các nhà thầu trúng thầu so với hồ sơ dự thầu còn có sai lệch nhất định”. Thêm vào đó, ông Nguyễn Bốn cho rằng: “Cán bộ làm công tác đấu thầu của chủ đầu tư còn thiếu kinh nghiệm, nhất là việc lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, dù việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đã được triển khai”…

 

Trước sức ép của hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng ngày càng lớn, việc bồi dưỡng một đội ngũ chuyên gia đấu thầu với tâm sáng, chuyên môn vững vàng là rất bức thiết. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần xây dựng được bộ tài liệu đào tạo đấu thầu ở cấp độ quốc gia, hiện đại hóa hệ thống đào tạo đấu thầu. Bên cạnh đó, phải phát triển được đội ngũ giảng viên nòng cốt về đấu thầu, nhân rộng mô hình đào tạo về đấu thầu cơ bản và nâng cao trên toàn quốc. Đặc biệt, cần phải “lôi kéo” các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các hoạt động đấu thầu có nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn của các định chế tài chính quốc tế. Chỉ có như vậy, chúng ta mới khiến họ hiểu rõ các quy định về đấu thầu, nâng cao cơ hội thắng thầu khi các doanh nghiệp này tham dự vào những “sân chơi” rộng lớn hơn.

Trung Hiếu

ngocthanh