Mua sắm tập trung phát huy hiệu quả nhờ đâu?

(BĐT) - Báo cáo mới đây về tình hình triển khai mua sắm tập trung (MSTT) tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho thấy MSTT đã và đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Cách thức triển khai của đơn vị này cũng cho thấy hiệu quả của công tác đấu thầu được phát huy khi người thực hiện chuyên nghiệp, nắm chắc quy định của pháp luật.
Mua sắm tập trung đã giúp EVNCPC tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư vật tư thiết bị. Ảnh: Hữu Thắng
Mua sắm tập trung đã giúp EVNCPC tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư vật tư thiết bị. Ảnh: Hữu Thắng

Tiết kiệm cao

Theo EVNCPC, nhằm đảm bảo tính thống nhất và chuẩn hóa về vật tư thiết bị (VTTB) sử dụng phục vụ sản xuất và kinh doanh của EVNCPC, từ năm 2008, Tổng công ty đã triển khai công tác đấu thầu MSTT các loại VTTB có yêu cầu kỹ thuật cao, nghiêm ngặt về an toàn cũng như VTTB chính phục vụ sản xuất kinh doanh để cấp cho các đơn vị trực thuộc.

Đại diện EVNCPC cho biết, cùng với yêu cầu của hoạt động SXKD và yêu cầu của EVN, EVNCPC đã điều chỉnh danh mục MSTT cho phù hợp ở từng thời điểm.

Sau khi Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, EVN đã ban hành Quy chế đấu thầu áp dụng thống nhất trong EVN. Dựa trên các quy định này, từ tháng 10/2014, EVNCPC đã triển khai lại công tác MSTT đối với các VTTB đã phân cấp cho đơn vị thực hiện và nằm trong danh mục MSTT theo quy định của EVN.

Đánh giá kết quả thực hiện MSTT, EVNCPC cho rằng MSTT thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi với các gói thầu lớn nên tính cạnh tranh cao, đơn giá tốt hơn đấu thầu mua sắm nhỏ lẻ, riêng rẽ, từ đó chi phí đầu tư cho mua sắm VTTB tiết kiệm được đáng kể. Bình quân tỷ lệ tiết kiệm được thông qua MSTT so với dự toán gói thầu khoảng 20%. So sánh giá của một số VTTB thực hiện qua MSTT và mua sắm đơn lẻ cho thấy mức MSTT có giá rẻ hơn.

Cụ thể, kết quả thực hiện MSTT cho thấy, năm 2014 đã triển khai 15 gói thầu MSTT MBA phụ tải cho các nhu cầu đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015 trong tổng số 54 gói thầu (chiếm tỷ lệ 27,7% về số gói thầu và chiếm 52,09% về giá trị). EVNCPC cho biết, tổng giá gói thầu thực hiện MSTT là 224.096 triệu đồng. Tổng giá trúng thầu là 171.372 triệu đồng; chênh lệch giảm 52.723 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 23,5%.

Trong năm 2015, EVNCPC đã triển khai 42 gói thầu MSTT cho các nhu cầu đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 trong tổng số 94 gói thầu sử dụng nguồn vốn trong nước (chiếm tỷ lệ 44% về số gói thầu và chiếm 76,5% về giá trị). Theo đó, tổng giá gói thầu là 790.625 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 604.828 triệu đồng; chênh lệch giảm 178.885 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 22,6%.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, EVNCPC đã triển khai 19 gói thầu MSTT cho các nhu cầu đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016 trong tổng số 48 gói thầu (chiếm tỷ lệ 39,5% về số gói thầu và chiếm 51,19% về giá trị).  Theo đó, tổng giá gói thầu là 342.472 triệu đồng; tổng giá trúng thầu là 291.127 triệu đồng; chênh lệch giảm 51.344 triệu đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt 14,99%.

Ngoài tỷ lệ tiết kiệm cao, EVNCPC cho biết, việc áp dụng MSTT giúp giảm được lượng hàng hóa dự phòng. Thay vì trước kia từng công ty điện lực đều mua dự phòng thì nay Tổng công ty chủ động giảm số lượng dự phòng, đồng thời chủ động trong điều tiết hàng dự phòng khi có yêu cầu. 

Quy trình tốt, hiệu quả cao nhờ cách thức triển khai và dùng người

Hiệu quả rõ rệt từ trường hợp của EVNCPC cho thấy quy trình đấu thầu đã rõ ràng, minh bạch nhưng hiệu quả công tác đấu thầu phụ thuộc rất nhiều vào việc thực thi nhiệm vụ của những người làm công tác đấu thầu. 
Công tác MSTT tại EVNCPC đã mang lại hiệu quả cho thấy một thành công khác được ghi nhận qua việc triển khai MSTT tại đơn vị này là thời gian tổ chức đấu thầu được rút ngắn hơn (còn khoảng 60 ngày) so với quy định thông thường (hơn 100 ngày). Để đạt được điều này, đại diện EVNCPC cho biết: Là do TCT đã chuẩn bị kỹ khâu lập hồ sơ mời thầu (HSMT); HSMT được quy định rõ ràng, cạnh tranh, nên thuận tiện cho nhà thầu khi lập hồ sơ dự thầu (HSDT) và thuận lợi cho tổ chuyên gia khi chấm thầu.

Đặc biệt, EVNCPC đã huy động được đội ngũ chuyên gia đấu thầu là những người có năng lực, kinh nghiệm. EVNCPC cũng cho biết, trước khi triển khai đánh giá HSDT, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đều xây dựng kế hoạch chi tiết đánh giá HSDT theo từng khâu, từng bước, trong đó có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng chuyên gia theo từng lĩnh vực hành chính, pháp lý, kỹ thuật, tài chính, đồng thời cũng quy định cụ thể tiến độ hoàn thành cũng như cơ chế báo cáo, bảo mật thông tin nhằm đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu.

Một chuyên gia khẳng định, hiệu quả rõ rệt từ trường hợp của EVNCPC cho thấy quy trình đấu thầu đã rõ ràng, minh bạch nhưng hiệu quả công tác đấu thầu phụ thuộc rất nhiều vào việc thực thi nhiệm vụ của những người làm công tác đấu thầu. Việc chấm thầu chậm, kéo dài thường là do chất lượng từ khâu lập HSMT không tốt và do trình độ của chuyên gia.

Hiệu quả của việc thực hiện MSTT tại EVNCPC đã cho thấy xu hướng đấu thầu tập trung theo Luật Đấu thầu 2013 là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp. Qua đó đã chọn lựa được những nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm, giá cả cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng cũng như bảo đảm tiến độ cung cấp hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

H.Cương - N.Liên