Mở thầu trồng rừng ngập mặn tại Nam Định

Ban quản lý dự án đầu tư Giảm sóng, ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Bên mời thầu) vừa tổ chức Hội nghị mở thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng
Mở thầu trồng rừng ngập mặn tại Nam Định

Ban quản lý dự án đầu tư Giảm sóng, ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (Bên mời thầu) vừa tổ chức Hội nghị mở thầu 2 gói thầu thuộc Dự án Giảm sóng ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ Nam Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Dự án gồm các gói thầu Trồng rừng các lô 1, 2, 3, 4, 5 (bao gồm cả hàng rào giảm sóng, biển báo, cọc mốc, chăm sóc, bảo vệ); gói thầu Trồng rừng Lô số 6 (bao gồm cả hàng rào giảm sóng, biển báo, cọc móc, chăm sóc, bảo vệ).

Tham dự Hội nghị mở thầu, ngoài đại diện chủ đầu tư (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định), bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu và các nhà thầu, còn có đại diện Văn phòng UBND tỉnh Nam Định, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định.

2 gói thầu nêu trên đều được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và sử dụng vốn ngân sách trung ương của Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC), bao gồm phần vốn nước ngoài (giải ngân ODA); ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Về số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (HSMT), có 3 nhà thầu đã mua HSMT Gói thầu Trồng rừng các lô 1, 2, 3, 4, 5 là: Công ty CP Phòng trừ mối Việt Nam, Công ty CP Xây dựng và Sinh thái thủy lợi, Công ty TNHH MTV Vietforest; có 5 nhà thầu mua HSMT Gói thầu Trồng rừng Lô số 6 là: Công ty TNHH Xây dựng Thành An, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Việt Hưng, Công ty TNHH Xây dựng thủy lợi Mạnh Hùng, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Phát, Công ty TNHH An Khánh.

Tính đến trước 8 giờ ngày 9/11/2015, bên mời thầu nhận được 3 bộ hồ sơ dự thầu (HSDT) của 3 nhà thầu đã mua HSMT Gói thầu Trồng rừng các lô 1, 2, 3, 4, 5. Đối với Gói thầu Trồng rừng Lô số 6, bên mời thầu cũng nhận được 3 HSDT trong số 5 nhà thầu đã mua HSMT; 2 công ty là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Việt Hưng và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tiến Phát không nộp HSDT.

Tại Hội nghị mở thầu, đại diện bên mời thầu lần lượt mời các nhà thầu và Hội nghị xác nhận việc có hoặc không có Thư giảm giá kèm theo HSDT. Các nhà thầu và đại diện các bên đã kiểm tra và xác nhận còn nguyên niêm phong của toàn bộ HSDT.

Bên mời thầu khẳng định: “Hội nghị đã tiến hành mở thầu công khai, theo đúng quy định hiện hành trước sự chứng kiến của khách mời, chủ đầu tư, tổ chuyên gia đấu thầu và đại diện các nhà thầu tham dự thầu”.

Song song với 2 gói thầu này, Ban quản lý dự án đầu tư Giảm sóng, ổn định bãi và trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển huyện Nghĩa Hưng cũng đang phát hành HSMT của 3 gói thầu thuộc Dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2015 - 2020 (từ 8 giờ ngày 30/10/2015 đến 8 giờ ngày 19/11/2015). Thông báo mời thầu của 3 gói thầu này đã được đăng tải công khai trên Báo Đấu thầu các số 206, 215, 216. Tính đến ngày 9/11/2015, Ban quản lý dự án cho biết, có 3 nhà thầu đã mua HSMT Gói thầu Trồng rừng 9 lô, từ Lô 1 đến Lô 9, huyện Hải Hậu; Lô 3, Lô 4, huyện Nghĩa Hưng (bao gồm cả biển báo, cọc mốc, chăm sóc, bảo vệ); có 6 nhà thầu mua HSMT Gói thầu Trồng rừng 15 lô, từ Lô 1 đến Lô 15, huyện Giao Thủy; Lô 1, Lô 2, huyện Nghĩa Hưng (bao gồm cả biển báo, cọc mốc, chăm sóc, bảo vệ); có 3 nhà thầu mua HSMT của Gói thầu Tư vấn giám sát thi công Gói thầu số 3.

Trần Nam

ngocthanh