Mở thầu tại Ban QLDA hạ tầng Quảng Nam: Chỉ 4 nhà thầu nộp HSDT

(BĐT) - Gói thầu Thi công xây lắp đoạn Km0+00 - Km3+818,03 công trình đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh do Ban QLDA hạ tầng Quảng Nam là bên mời thầu vừa tiến hành đóng thầu và mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Bên mời thầu cho biết, tính đến thời điểm đóng thầu (9h ngày 13/9/2016), đã có 4 nhà thầu nộp HSDT đảm bảo theo thời gian quy định, bao gồm: Liên danh Công ty Đạt Phương và Công ty TNHH Phú Hương; Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Tiến Đà Nẵng và Công ty TNHH Xây dựng 789; Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long; Công ty TNHH Xây dựng Quảng Sơn.

Theo nội dung Biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), đã có 21 nhà thầu mua HSMT gói thầu trên. Trong Lễ mở HSĐXKT, các thông tin chủ yếu đã được công khai. Trong số 4 nhà thầu nộp HSDT thì Đơn dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Quảng Sơn không theo mẫu quy định của HSMT; HSDT của Công ty CP Cơ giới và Xây dựng Thăng Long trong tình trạng niêm phong, có dán băng keo nhưng không có chữ ký, đóng dấu.              

Tuấn Dũng

Tin liên quan