Mở thầu qua mạng gói thầu xây lắp điện chiếu sáng

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án giao thông 1 thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức mở thầu qua mạng Gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây lắp điện chiếu sáng thuộc dự án Xây dựng đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.
Mở thầu qua mạng gói thầu xây lắp điện chiếu sáng

Ngày 27/9, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án giao thông 1 thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tổ chức mở thầu qua mạng Gói thầu số 07: Thi công toàn bộ phần xây lắp điện chiếu sáng thuộc dự án Xây dựng đường trục phát triển thị xã Sơn Tây lý trình Km13+740,6 đến Km14+704, thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội.

IMG

Sở GTVT Hà Nội đã phê duyệt triển khai gói thầu trên theo hình thức đấu thầu qua mạng tại Văn bản số 368/KH-SGTVT ngày 26/4/2012. Đến ngày 12/9/2012, hồ sơ mời thầu của Gói thầu số 07 chính thức được phát hành.


Tính đến thời điểm đóng thầu (9 giờ ngày 27/9/2012), đã có 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm: Công ty Cổ phần Xây lắp điện Duy Anh (giá dự thầu 3.026.899.000 đồng); Công ty Cổ phần Xây lắp điện Thành An (giá dự thầu 3.036.825.682 đồng); Công ty TNHH Thiết bị điện Bình Phương (giá dự thầu 3.044.144.428 đồng) và Công ty Cổ phần Tân Hoàng Mai (giá dự thầu 2.948.052.025 đồng).


Theo thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu qua mạng, Gói thầu số 07 là gói thầu xây lắp, được sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện với giá là 3.045.300.000 đồng.


Kết quả mở thầu Gói thầu số 07 được đăng tải trên Hệ thống đấu thầu qua mạng tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn.

Trần Tuyết

trungnam