Mở gói thầu bị cướp HSDT tại Đắk Lắk

(BĐT) - Sau 2 lần đóng thầu, Gói thầu Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Kao do Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk là chủ đầu tư đã được mở thầu vào chiều ngày 6/9. Nhà thầu bị cướp HSDT trước thời điểm đóng thầu lần 1 đã không nộp HSDT ở lần đấu thầu lại, trong khi nhiều gương mặt cũ tiếp tục tham dự.
Sau 2 lần đóng thầu, lễ mở thầu đã diễn ra vào 14h30 ngày 6/9/2016
Sau 2 lần đóng thầu, lễ mở thầu đã diễn ra vào 14h30 ngày 6/9/2016

Nhà thầu bị cướp HSDT không tham dự lại

Gói thầu DL01-XL01: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh chính Ea Ka thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Gói thầu này được đóng thầu lần đầu vào 9h ngày 8/7/2016.

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, khoảng 8h10 phút ngày 8/7/2016, liên danh nhà thầu Công ty CP Phát triển nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh và Công ty CP Xây dựng số 1 Việt Nam đã bị cướp HSDT ngay trước cổng Sở NN&PTNT Đắk Lắk khi nộp HSDT gói thầu này. Gói thầu này sau đó được mời thầu lại, với thời gian phát hành HSMT lại từ 9h00 ngày 15/8/2016 đến trước 14h00 ngày 6/9/2016. Các nhà thầu đã mua HSMT lần phát hành đầu tiên được phát hành lại HSMT miễn phí.

Theo quan sát của phóng viên Báo Đấu thầu, trước thời điểm đóng thầu khoảng 30 phút, đã có nhiều nhà thầu đến nộp HSDT tại Ban Quản lý các dự án nông nghiệp (BQLCDANN).

Lễ mở thầu đã diễn ra vào lúc 14h30, ngày 6/9. Trong lần mời thầu lần đầu, có 11 nhà thầu nộp HSDT (không kể nhà thầu bị cướp HSDT). Trong lần mời thầu thứ hai, có 74 nhà thầu mua HSMT (tính cả các nhà thầu đã mua HSMT trong lần mời thầu trước) và chỉ có 13 nhà thầu nộp HSDT; trong đó, có 7 nhà thầu đến từ Đắk Lắk, còn lại là các nhà thầu từ Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM. Đáng chú ý, liên danh nhà thầu bị cướp HSDT ngày 8/7 đã không tham dự lại Gói thầu. Ông Vũ Đức Côn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk cho biết, khi thông báo mời thầu lại, chủ đầu tư đã gửi thông báo đến cho tất cả các nhà thầu đã mua HSMT lần mời thầu trước, liên danh nhà thầu bị cướp HSDT đã xác nhận có nhận được thông báo. Tuy nhiên, đến trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu này không nộp HSDT. 

Giảm giá khá sâu

Những nhà thầu đưa ra giá thấp nhất đều không phải là những nhà thầu đã tham dự thầu trong lần mời thầu đầu tiên.
Gói thầu DL01-XL01 có giá hơn 81,112 tỷ đồng chia thành 3 lô: Lô 1 có giá hơn 22,18 tỷ đồng, Lô 2 có giá hơn 26,47 tỷ đồng và Lô 3 có giá hơn 32,46 tỷ đồng. Từ thông tin tại lễ mở thầu cho thấy nhiều nhà thầu đưa ra mức giá dự thầu giảm khá nhiều so với giá gói thầu.

Theo Biên bản mở thầu, Lô 1 có 5 nhà thầu tham dự gồm Công ty CP Đầu tư và xây dựng 40 (TP.HCM); Công ty TNHH XD cầu đường Việt Đức (Đắk Lắk); Liên danh Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn 2 - Công ty Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ (Hà Nội); Liên danh Công ty TNHH xây dựng Ngân Hà - Công ty CP ĐTXD và Phát triển Phúc Vinh - Công ty TNHH Quang Minh (Đắk Lắk); Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Hà Nội).Trong đó, nhà thầu đến từ ĐắkLắk – Công ty TNHH XD cầu đường Việt Đức chào giá thấp nhất, với giá dự thầu sau giảm giá là 12.650.585.000 đồng, thấp hơn giá dự toán 9,53 tỷ đồng, tương đương giảm gần 43%.

Lô 2 có 8 nhà thầu tham dự, gồm Công ty CP Đầu tư và xây dựng 40 (TP.HCM); Công ty CP XD 68 Hà Tĩnh (Hà Tĩnh); Công ty CP Xây dựng và Phát triển kinh doanh (Hà Nội); Công ty TNHH XD cầu đường Việt Đức (Đắk Lắk); Liên danh Công ty TNHH Quang Mạnh - Công ty TNHH Xây dựng Đại Nài - Công ty CP Hoàng Hà (Đắk Lắk); Liên danh Công ty TNHH Y Thiên Phát - Công ty TNHH Xây dựng và TM Ngũ Hành Sơn - Công ty TNHH Phạm Nam (Đắk Lắk); Tổng công ty Hợp tác quốc tế (Nghệ An); Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp Việt Nam - CTCP (Hà Nội). Công ty TNHH XD cầu đường Việt Đức một lần nữa chào giá thấp nhất, với giá dự thầu sau giảm giá là 15.318.000.000 đồng, thấp hơn giá dự toán hơn 11 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 42%.

Lô 3 có 4 nhà thầu tham dự và đều có trụ sở tại Đắk Lắk, gồm Công ty TNHH Thuận Hiếu, Công ty Xây dựng Nam Sơn, Liên danh Công ty TNHH Quang Mạnh - Công ty TNHH Xây dựng Đại Nài - Công ty CP Hoàng Hà, Liên danh Công ty TNHH  Xây dựng và Thương mại Kỳ Nguyên - Công ty CP Xây dựng Đắk Lắk. Trong đó, Liên danh Công ty TNHH Quang Mạnh - Công ty TNHH Xây dựng Đại Nài - Công ty CP Hoàng Hà chào giá thấp nhất, với giá dự thầu sau giảm giá là 20,9 tỷ đồng. Mức chào này thấp hơn giá dự toán của Lô 3 gần 12 tỷ đồng, tương đương giảm khoảng 35%.

Những nhà thầu đưa ra giá thấp nhất đều không phải là những nhà thầu đã tham dự thầu trong lần mời thầu đầu tiên.

Dù không là nhà thầu đưa ra giá dự thầu thấp nhất ở Lô 1 và Lô 2, nhưng Công ty CP Đầu tư và xây dựng 40 - một trong hai nhà thầu từ địa phương khác (TP.HCM) đã nộp được HSDT trong lần mời thầu đầu tiên, có giá dự thầu rất cạnh tranh, chỉ cao hơn Công ty TNHH XD cầu đường Việt Đức khoảng 600 triệu đồng ở mỗi lô.

Nguyệt Minh

Tin liên quan