Lựa chọn nhà thầu tư vấn mở rộng Thủy điện Hòa Bình

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để thực hiện các gói thầu tư vấn triển khai các bước đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. 

Cụ thể là khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án; khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công công trình Nhà máy.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam được giao nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các bước thực hiện lựa chọn nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện về việc lựa chọn nhà thầu tư vấn cho Dự án.              

Trung Hiếu