Lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án 896 trong tháng 8/2016

(BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Trương Hoà Bình nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an hoàn thiện xong thủ tục lựa chọn nhà thầu trong tháng 8.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tại cuộc làm việc về Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896), Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án Trương Hoà Bình nhấn mạnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an hoàn thiện xong thủ tục lựa chọn nhà thầu trong tháng 8, đưa Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc Đề án triển khai trong tháng 9 tới.

Hiện, Bộ Công an đã phê duyệt dự án khả thi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp với Bộ KH&ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26, Luật Đấu thầu. 

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, để bảo đảm việc triển khai nhiệm vụ của Đề án tại các bộ, ngành, địa phương được đồng bộ, Bộ Công an cần khẩn trương đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phối hợp trong triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tháng 9.

Theo báo cáo của các bộ ngành, triển khai Đề án, đến ngày 30/6, đã có 128.440 trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân. Đã có hơn 3,3 triệu công dân tại 16 tỉnh, thành phố được cấp mã số định danh cá nhân. 

Việc rà soát thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo Đề án 896 đã cơ bản hoàn thành. Trong tổng số 1.934 thủ tục hành chính có yêu cầu thông tin công dân, các bộ, ngành đã đề xuất đơn giản hóa đối với 1.126 thủ tục, chiếm 58,2%, trong đó đề xuất bãi bỏ, hủy bỏ 34 thủ tục, đơn giản hóa trình tự thực hiện đối với 28 thủ tục, cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.042 thủ tục, sửa nội dung 812 mẫu đơn, 201 tờ khai và đơn giản hóa 22 giấy tờ công dân.

Minh Thủy