Lựa chọn nhà thầu thi công dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty) đã có đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt và triển khai các dự án của Tổng công ty.
Lựa chọn nhà thầu thi công  dự án xây dựng kết cấu  hạ tầng đường sắt

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (Tổng công ty) đã có đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về việc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, sửa chữa công trình đường sắt và triển khai các dự án của Tổng công ty. Bộ GTVT cũng đã có báo cáo gửi Chính phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc về nội dung này.

 

Xét đề nghị trên của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, ý kiến của Bộ GTVT và các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản cho phép các doanh nghiệp quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc Tổng công ty tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án “Đầu tư xây dựng công trình đường sắt” và dự án “Sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt” do Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty làm chủ đầu tư.

 

Về nguyên tắc, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép Tổng công ty tiếp tục thực hiện, hoàn thành phần khối lượng còn lại của dự án “Xây dựng các hạng mục công trình” thuộc giai đoạn 2 “Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp” để bảo đảm hiệu quả đầu tư toàn bộ Dự án.

 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định phương án bố trí vốn cho Tổng công ty. Việc bố trí vốn phải bảo đảm 4 mục đích; một là trả nợ khối lượng hoàn thành dự án “Xây dựng mới 3 cầu Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu” và dự án “Xây dựng các hạng mục công trình” thuộc giai đoạn 2 “Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp”; hai là thực hiện và hoàn thành dự án “Khôi phục cầu Long Biên” giai đoạn 1 trong năm 2015; ba là thực hiện dự án “Cải tạo 10 ga thuộc khu đoạn đường sắt Nha Trang - TP.HCM”  và phần khối lượng còn lại của dự án “Xây dựng các hạng mục công trình” thuộc giai đoạn 2 “Kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp” trong năm 2015); bốn là hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án “Sửa chữa, gia cố các hạng mục công trình phòng, chống bão lụt bảo đảm an toàn giao thông đường sắt trong năm 2015”.

 T. Tuyết

ngocthanh